•  
 
Studijní katalog

Studijní katalog

Studijní katalog je soubor informací o předmětech a studijních plánech.

Níže najdete odkazy na doporučené studijní plány podle typu programu (B/M/N) a formy studia (prezenční/kombinovaná). Doporučené studijní plány znázorňují ideální průchod studiem.

Čtěte prosím velmi důležité obecně platné úvodní informace o studijním katalogu - informace o struktuře studia, o registraci předmětů na Pedagogické fakultě aj.

Pro registraci předmětů doporučujeme využívat registrační šablonu v Informačním systému.

Pro průběžnou kontrolu plnění studijních povinností v kterékoli fázi studia (nejen před blížící se státní závěrečnou zkouškou) slouží aplikace Kontrola průchodu studiem. Kliknutím na tlačítko Zkontrolovat studium dle zaškrtnutých šablon kontrolu spustíte.

Studijní katalog 2019/2020

 
 
Archivovaná verze z webu PdF