•  
 
Prezenční studium - magisterské (pětileté) programy

Studijní katalog pro akademický rok 2019/2020

Prezenční studium | magisterské (pětileté) programy

Program: M-ZS5 Učitelství pro základní školy

STUDENTI PŘIJATÍ V ROCE 2019 STUDUJÍ PODLE STUDIJNÍHO PLÁNU PLATNÉHO V ROCE 2018.

Student v průběhu studia splní:

  • předměty svého oboru: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  • předměty cizího jazyka (kódy jsou uvedené přímo v katalogu oboru)
  • tři povinně volitelné předměty k diplomové práci