•  
 

Rozvrhy

Rozvrhy pro jednotlivá studijní období jsou zveřejňovány k datu stanovenému harmonogramem akademického roku

Bakalářské, magisterské a navazující magisterské programy

Počínaje akademickým rokem 2011/2012 jsou rozvrhy pro prezenční i kombinovanou formu zveřejňovány v IS MU

Celoživotní vzdělávání

Počínaje akademickým rokem 2013/2014 jsou rozvrhy všech ročníků programů celoživotního vzdělávání zveřejňovány v IS MU

Obecné informace k rozvrhu a seminárním skupinám

1. Výuka v prezenční formě studia probíhá až na výjimky ve dnech pondělí až čtvrtek.

2. Výuka v kombinované formě studia a výuka v programech celoživotního vzdělávání probíhá v pátek a sobotu. Zcela výjimečně může být výuka realizována i v jiný den.

3. Datum zveřejnění rozvrhu a období pro přihlašování do seminárních skupin předmětů je stanoveno harmonogramem akademického roku.

4. V rozvrhu se zobrazují pouze zapsané předměty. V případě dělení předmětu na seminární skupiny je potřeba se do skupiny přihlásit. Dříve se předmět v rozvrhu nezobrazí.

5. Je-li u seminární skupiny uvedena poznámka, nepřehlédněte ji a řiďte se touto informací.

6. Pokud v rozvrhu Vámi zapsaný předmět zcela chybí, obraťte se s dotazem na výuku na příslušnou katedru (nejlépe na garanta předmětu). Mohou existovat předměty, které nejsou rozvrhovány běžným způsobem.

7. Pozor, některé přednášky mohou být v rozvrhu zobrazeny s větším počtem hodin, než je uvedeno ve studijním katalogu.
Vysvětlení na příkladu:
Předmět SZ2BP_UFI Úvod do filosofie má ve studijním katalogu uvedenou pouze 1 hodinu přednášky týdně.
V rozvrhu se však zobrazují 2 hodiny týdně (2 x 1 hodina přednášky). Záleží pouze na volbě studenta, kterou přednášku si vybere a bude navštěvovat, obě hodinové přednášky jsou v daném týdnu shodné, přednáší se stejné téma.

Důležité odkazy

 
 
Archivovaná verze z webu PdF