•  
 
Akce PdF MU

Open Day MUNI 2019 - den otevřených dveří

13. 9. 2019 | Masarykova univerzita

Srdečně vás zveme na Open Day 2019 – den otevřených dveří na MUNI! Událost je primárně určena středoškolským zájemcům o studium na Masarykově univerzitě. V pátek 13. září 2019 od 9 hodin se zájemcům otevře 8 fakult – s výjimkou lékařské fakulty, která se uchazečům letos poprvé představí v rámci vlastního dne otevřených dveří v sobotu 30. listopadu. Program Open Day je plně v režii studentských koordinátorů, návštěvníci získají například informace k přijímacímu řízení, nové studijní nabídce a především na vlastní oči poznají fakulty Masarykovy univerzity. V rámci jednoho dne je možno navštívit až tři místa, kromě fakult je možné se seznámit s aktivitami mimofakultních pracovišť jako CEITEC, CPS, Kariérní centrum, Centrum zahraniční spolupráce či středisko Teiresiás. Registrace možná od pátku 23. srpna na webu openday.muni.cz.

Fak

Web | iCal | Webcal

 

Výstava Masarykova univerzita 1939-1945

6. 11. - 30. 11. 2019 | prostor před budovou rektorátu Masarykovy univerzity, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Výstava upozorňuje na nejtragičtější období v dějinách brněnské univerzity, na éru nacistické okupace a šestiletého uzavření školy. Na osudech profesorů a studentů ukazuje publiku různé podoby reakce na dramatické události v dějinách národa i školy, od odboje až po kolaboraci, citlivě studuje motivace jednotlivců i postoje akademické obce jako celku.

iCal | Webcal

 

Přednáška - Historické představy (mýty) českého obrození a jejich dědictví

11. 11. 2019 | Pedagogická fakulta, Poříčí 9, Brno, místnost č. 11

Srdečně vás zveme na přednášku ​PhDr. Jiřího Raka,

kterou pořádáKatedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzityHistorické představy (mýty) českého obrození a jejich dědictví

iCal | Webcal

 

VIII. ročník autorských čtení - Martin Reiner

13. 11. 2019 | Konferenční a relaxační místnost, Poříčí 9, Brno

Srdečně vás zveme na VIII. ročník autorských čtení na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.​ Můžete se těšit na pana Martina Reinera (básník, prozaik a nakladatel, autor knihy Básník (román o Ivanu Blatném), která byla Knihou roku Lidových novin a za niž autor získal Cenu Josefa Škvoreckého a cenu Magnesia Litera za rok 2015 v  kategorii próza).

Večerem provázejí Miroslav Chocholatý a Jan Krajčirovič

Web | iCal | Webcal

 

Pietní shromáždění akademické obce Masarykovy univerzity

14. 11. 2019 | Kounicovy koleje, Králova 643/45, Brno

Pietní shromáždění akademické obce Masarykovy univerzity při příležitosti připomínky 80 let od uzavření českých univerzit

Listopad 1939 a 1989 jsou milníky našich dějin. Ten první, známější, vychází z připomínky roku 1939. V listopadu roku 1939 uzavřely nacistické orgány vysoké školy, internovaly studenty i profesory a řada z nich se již nevrátila. Masarykova univerzita se hrdě hlásí k odkazu svých perzekuovaných kolegů, studentů a členů akademické obce. Vzpomínková akce připomene nejen smutné události. Zároveň chceme vyzvat všechny, aby přišli, zapálili svíčku a otiskem dlaně na plátno symbolicky vyjádřili svůj odpor proti totalitě a závazek neustupovat zlu.
Program akce:
15:45 - Četba jmen osob usmrcených v areálu Kounicových kolejí.
16:30 - Kladení věnců.
16:45 - Proslov rektora MU.
16:55 - Scénické čtení (ze vzpomínek vězně Kounicových kolejí).
17:05 - Výzva moderátora k zapálení svíček a otisku rukou na plátno (symbolický akt-závazek neustupovat zlu).
17:30 - Ukončení oficiální části.

iCal | Webcal

 

Slavnostní udělení čestného doktorátu Masarykovy univerzity

15. 11. 2019 | aula Masarykovy univerzity

V pátek 15. listopadu 2019 bude slavnostně udělena čestná vědecká hodnost ​doctor honoris causa v oboru lékařských věd Davidu Lane. Obřad proběhne v prostorách auly Masarykovy univerzity (budova Právnické fakulty MU) od 10.00 hod. Podrobnosti naleznete vpozvánce.


Kapacita sálu je omezená, potvrzení účasti na obřadu je proto nezbytné.

iCal | Webcal

 

Festival 30 let svobody

16. 11. - 18. 11. 2019 | Univerzitní kino Scala

Masarykova univerzita v rámci oslav 30. výročí sametové revoluce připravila pro brněnskou veřejnost festival, který je založen na vztahu mezi minulostí a současností a reflektuje vývoj společnosti od antikomunistického převratu do současnosti. Tematický cyklus je rozdělen do tří dnů se třemi tématy a několika programovými formáty – filmovými projekcemi, besedami, výstavou a křtem knihy.

Podrobný program naleznate na: https://muni100.cz/festival-30-let-svobody/program

Web | iCal | Webcal

 

Třicet let svobody – konference s účastníky sametové revoluce

18. 11. 2019 | Učebna 50, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Katedra historie ve spolupráci s Katedrou občanské výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

pořádají konferenci
u příležitosti 30. výročí SAMETOVÉ REVOLUCE

TŘICET LET SVOBODY
aneb
DEMOKRACIE NENÍ SAMOZŘEJMOST


Konference se koná pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy a rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše

Program:

  • zahájení doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., děkan Pedagogické fakulty MU
  • Stručné příspěvky a proslovy hostů (cca 15 min) autentických účastníků sametové revoluce
  • následně panelová diskuse

Účast přislíbili:
Otakar Černý, Ivan Gabal, Martin Mejstřík, Petr Oslzlý,
Petr Pithart, Jan Potměšil, Karel Schwarzenberg, Jan Sokol

V PONDĚLÍ 18. LISTOPADU 2019,
OD 14 HODIN V UČEBNĚ Č. 50, POŘÍČÍ 9, BRNO

Účast na akci je zdarma, je však nutné se registrovat, z důvodu omezené kapacity sálu. Studenti a zaměstnanci PdF MU mohou registraci provést do 10. 11. Poté budou nevyužitá místa nabídnuta dalším zájemcům. Registrovat se na konferenci je možné zde: https://is.muni.cz/go/30let

Pro účastníky akce je vyhlášeno děkanské volno.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Promítání filmy: České studentské revolty

18. 11. 2019 | Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, učebna č. 50

V rámci oslav 30. výročí sametové revoluce vás srdečně zveme v pondělí 18. listopadu v 18:00 do učebny 50 na promítání dokumentárního filmu České studentské revolty od dokumentaristky Olgy Sommerové. Film budeme promítat díky laskavému svolení paní Sommerové.

Vstup zdarma

O FILMU:
Dokumentární esej, který porovnává úlohu českého studentstva v dějinných zvratech této země, v šedesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Téma pražského studentského hnutí druhé poloviny 20. století je dramatické a zajímavé vzhledem k tomu, že studenti hráli v moderních dějinách českých zemí často klíčovou úlohu. Studentstvo je českou společností chápáno jako nonkonformní a často jsou studenti spojováni s politickou rezistencí. Je zajímavé a záslužné připomenout základní momenty studentských angažmá v dějinných bodech naší společnosti. Studenti vystoupili vždy, když byla ohrožena svoboda... První díl se věnuje hnutí 60. let. V pořadu vystupují Taťána Holečková, Karel Kovanda, Jiří Müller, Zdeněk Pinc, Miroslav Tyl a Petr Blažek. Druhá část, kterou budeme 18. 11. promítat, je věnována letům 1987–1989. Vystupují zde hlavní představitelé hnutí: Martin Mejstřík, Pavel Dobrovský, Šimon Pánek, Monika MacDonagh Pajerová, Pavel Žáček, Martin Klíma, Pavel Langer a další.

REŽIE: Olga Sommerová
SCÉNÁŘ: Olga Sommerová
ZEMĚ: Česko
ROK VÝROBY: 2016
STOPÁŽ: 52 min

ČSFD 83 % https://www.csfd.cz/film/466975-ceske-studentske-revolty/prehled/

Web | iCal | Webcal

 

Habilitační přednáška: Změny v užívání učebnic a dalších výukových zdrojů na 2. stupni základní škol

19. 11. 2019 | Relaxační a konferenční místnost, Poříčí 9 - suterén

Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity oznamuje, že dne 19. listopadu 2019 ve 13.00 hod. proběhne v konferenční a relaxační místnosti Pedagogické fakulty MU v suterénu budovy Poříčí 9 habilitační přednáška a uskuteční se habilitační řízení v oboru Pedagogika paní PhDr. Zuzany SIKOROVÉ, Ph.D., vedoucí Centra pedagogického výzkumu a odborné asistentky katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

Složení habilitační komise:
prof. PhDr. Tomáš JANÍK, Ph.D., M.Ed., Pedagogická fakulta MU, předseda
prof. PhDr. Milan POL, CSc., Filozofická fakulta MU
prof. PaedDr. Štefan PORUBSKÝ, PhD., Pedagogická fakulta UMB v Banské Bystrici
doc. Mgr. Jana POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, Ph.D., Filozofická fakulta UP v Olomouci
Prof. Dr. rer. nat. habil. Pétr BAGOLY-SIMÓ, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät,
Humboldt-Universität Berlin

Název habilitační práce:
Užívání výukových zdrojů v sekundárním a terciárním vzdělávání

Oponenti habilitační práce:
doc. PhDr. Blažena GRACOVÁ, CSc., Filozofická fakulta OU v Ostravě
prof. PhDr. Zdeněk BENEŠ, CSc., Filozofická fakulta UK v Praze
doc. Mgr. Petr KNECHT, Ph.D., Pedagogická fakulta MU

Téma habilitační přednášky:
Změny v užívání učebnic a dalších výukových zdrojů na 2. stupni základní školy: tištěné
nebo digitální?

Na přednášku i obhajobu habilitační práce Vás srdečně zveme.

Leták | iCal | Webcal

 

VIII. ročník autorských čtení - Antonín Bajaja

19. 11. 2019 | Relaxační a konferenční místnost, Poříčí 9 - suterén, Brno

Srdečně vás zveme naVIII. ročník autorských čtení na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Můžete se těšit naAntonína Bajaja(prozaik, laureát ceny Magnesia Litera za rok 2003 v kategorii próza za román Zvlčení a Státní ceny za literaturu za rok 2010 za román Na krásné modré Dřevnici).

Večerem provází Gabriela Oaklandová

Web | iCal | Webcal

 

Veletrh práce pro studenty a absolventy VŠ JobChallenge

20. 11. 2019 | BVV/pavilon A1

Veletrh JobChallenge umožňuje studentům a absolventům VŠ setkat se s
atraktivními zaměstnavateli a zjistit, jakými všemi směry se může ubírat jejich
budoucí kariéra.

Na letošním veletrhu se představí více než 120 vystavovatelů z řad českých i
mezinárodních firem, kteří se chtějí setkat se studenty a čerstvými absolventy
VŠ. Pořadateli jsou tři největší brněnské univerzity: MUNI, MENDELU a VUT v
Brně.

Co všechno na vás čeká?
✅ přes 120 vystavovatelů, kteří hledají parťáky do týmů
✅ netradiční veletržní stánky i firemní chill-out zóny
✅ TALK shows se zaměstnavateli
✅ rozvojové workshopy
✅ Poradenský HUB a CV zóna pro konzultace životopisů
✅ soutěže o Apple Watch Series 4, foťák Instax a další super ceny
✅ vylepšené fun a chill-out zóny
✅ veletržní Challengino
✅ nové kontakty a nabídky trainee programů i práce na part-time a full-time

➡️ Další novinky najdete zde: https://www.facebook.com/JobChallengeCZ?fref=ts

Vstup na veletrh je ZDARMA.

Web | iCal | Webcal | Mapa | GPS: 49.1876667N, 16.5790769E

 

Konference: Environmentální rozměr pedagogických profesí

20. 11. 2019 | Galerii RUV, suterén, Poříčí 9, Brno

Srdečně vás zveme na konferenci, kterou pořádá Katedra sociální pedagogiky PdF MU s názvem: Environmentální rozměr pedagogických profesí. Tímto chce zdůraznit Katedra sociální pedagogiky PdF MU význam environmentální problematiky v oblasti školství a pedagogických profesí.

Datum konání: 20. listopadu 2019 od 9:00 do 17:30 hodin v Galerii RUV, suterén, Poříčí 9, Brno.

Vedle přednášek zajímavých hostů i ze zahraničí nabízí katedra workshopy, diskusní fóra a inspiraci pro praxi.

Program konference:
9:00 - 10:30 Environmentální témata v pedagogice v zahraničí: přednáška - Iva Maria Miranda Pires, Univerzita NOVA v Lisabonu, prezidentka The Society for Human Ecology

10:45 - 12:00 Vzdělávání pro život odpovědný k lidem a přírodě: přednáška - Jiří Vorlíček, vedoucí pracoviště Kamenná, Lipka

13:30 - 14:00 Zažíváme změnu klimatu: interaktivní představení výstavy nadace Partnerství

ODPOLEDNÍ PROGRAM - výběr z panelové diskuze a workshopů

Panelová diskuze:

Web | Leták | iCal | Webcal

 

3. 12. 2019 - Zasedání Akademického senátu PdF MU v akademickém roce 2019/2020

3. 12. 2019 | Zasedací místnost děkanátu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, I. podlaží budovy Poříčí 7.

Zasedání Akademického senátu PdF MU v akademickém roce 2019/2020
proběhne v Zasedací místnosti děkanátu dne 3. 12. 2019 ve 14:00 hodin.

Web | iCal | Webcal

 

Adventní koncert Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

3. 12. 2019 | Besední dům, Komenského náměstí 8, Brno

Srdečně Vás zveme na Adventní koncert Pedagogické fakulty MU, který se bude konat 3. prosince od 19:00 do 20:00 hodin v Besedním domě, na Komenského náměstí 8, Brno.

Vstup volný.

Podrobnosti o plánované akci budou zveřejněny později.

Web | iCal | Webcal

 

Seminář - Stálý interdisciplinární seminář k profesím a profesní přípravě

4. 12. 2019 | Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU, Poříčí 31a, budova CVIDOS, 5. nadzemní podlaží, místnost 79

Srdečně Vás zveme na seminář s názvem Stálý interdisciplinární seminář k profesím a profesní přípravě.
Na podzimní semestr 2019 je připraveno setkání s následujícím programem - Profese školního psychologa Bohumíra Lazarová (FF MU).

Pokud máte zájem připojit se ať již v roli pozorovatelů či aktivních účastníků, dejte nám vědět na adresu: tjanik@ped.muni.cz

Leták | iCal | Webcal

 

Přednáška Mons. Václava Malého: Být majákem pravdy a svobody

4. 12. 2019 | Relaxační a konferenční místnost, Poříčí 9 - suterén

Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vás srdečně zve na přednášku MONS. VÁCLAVA MALÉHO, pomocného biskupa pražského s názvem Být majákem pravdy a svobody u příležitosti 30. výročí sametové revoluce.

Přednáška se uskuteční ve středu 4. prosince 2019 v 15 hodin, na Pedagogické fakultě, Poříčí 9, Brno, v Relaxační a konferenční místnosti (přízemí).

Web | iCal | Webcal

 

Přednáška - Bílá hora mýtus, klišé, tradice

12. 12. - 12. 11. 2019 | Pedagogická fakulta, Poříčí 9, Brno, v učebně č. 4

Srdečně vás zveme na přednáškuDoc. Mgr. Marie Koldinské, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy),

kterou pořádá Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzityBÍLÁ HORAmýtus, klišé, tradice.

iCal | Webcal

 

Den otevřených dveří Pedagogické fakulty MU

25. 1. 2020 | Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9 a 31

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří Pedagogické fakulty MU, který se bude konat v sobotu 25. 1. 2020.

Chystáte se na Pedagogickou fakultu anebo se chcete jen tak podívat, jak to u nás chodí? Pak si dobře zapište termín 25. leden 2020.

Budete se moci poradit s pracovníky studijního oddělení a potkáte se se studenty i zástupce jednotlivých kateder. Taky si můžete poslechnout přednášku o fakultě a o přijímacím řízení, navštívit oborový jarmark, zúčastnit se soutěže o ceny, vypít si kafe ve fakultní kavárně a spoustu dalšího.

P.S.: A při troše štěstí si třeba i pohladíte i fakultní kočku.

Program dne otevřených dveří - přesné časy budou doplněny

- Fakultní prezentace

- Přednáška o testu studijních předpokladů

- Představení kateder

- Setkání se studenty - oborový jarmark

- Komentovaná prohlídka Ústřední knihovny

- Studijní oddělení

- Centrum celoživotního vzdělávání

Web | iCal | Webcal

 

Den učitelů na Pedagogické fakultě MU

26. 3. 2020 | Učebna č. 1. Pedagogická fakulta MU

Při příležitosti Dne učitelů Vás zveme na společné setkání do učebny č. 1. Podrobný program bude upřesněn.

iCal | Webcal