•  
 
Akce PdF MU

MjUNI: Registrace do ročníku 2023/24

20. 8. - 22. 8. 2023 | Online

Registrace do nového ročníku MjUNI bude spuštěna v neděli 20. srpna ve 20 hodin přes registrační formulář dostupný na webových stránkách. Více informací o registraci najdete na webových stránkách.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Festival inkluzivní kultury

7. 9. - 9. 9. 2023 | Pedagogická fakulta MU, Brno

Projekt se zaměří na podporu realizace několikadenní komunitní kulturní události na PdF pro akademickou obec MU i veřejnost. Festival je založen na inkluzivním konceptu v sociokulturní oblasti.


Festival proběhne 7.-9. 9. a 17. 10. 2023 na Pedagogické fakultě MU.


Web | Leták | iCal | Webcal

 

Festival vědy

8. 9. - 10. 9. 2023 | Areál brněnského výstaviště, pavilon A1

Od pátku 8. září do neděle 10. září 2023 se nechte vtáhnout do atraktivního světa vědy, techniky i historie.

Za Masarykovu univerzitu si bohatý program připraví Lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Farmaceutická fakulta, Ekonomicko-správní fakulta, Centrum jazykového vzdělávání a Ústav výpočetní techniky. Čekají vás pokusy a experimenty napříč různými vědními obory. Každý tak na vlastní kůži může zažít, že věda není jen suchá teorie, ale velmi často praktická, užitečná a zábavná věc.

Vstup na akci je zdarma.

Web | iCal | Webcal

 

Setkání s řediteli středních škol

8. 9. 2023 | Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, přednášková místnost B2.13, Arne Nováka 1, 602 00 Brno-střed

Cílem setkání je poskytnutí komplexního přehledu o studiu a možnostech, které Masarykova univerzita nabízí studentům středních škol a jejich pedagogům.

Akce je určena pouze pro zvané.

Leták | iCal | Webcal

 

13. ročník Open space konference o e-learningu IS MU

13. 9. 2023 | Fakulta informatiky, Botanická 68a, Brno

Srdečně zveme všechny vyučující MU ve středu 13. září 2023 do prostor Fakulty informatiky, kde se uskuteční 13. ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Konference se koná tradičně pod záštitou pana rektora Masarykovy univerzity.

Ústředním tématem konference je sdílení zkušeností s moderními trendy a technologiemi v e-learningu. Dozvíte se nejen pozitiva, která novinky do výuky mohou vnášet, ale také rizika, které s sebou mohou některé trendy přinést. Zprostředkujeme Vám praktické tipy, jak v interaktivní výuce nenarušovat pravidla pro ochranu osobních údajů, informace o umělé inteligenci ve výuce (ChatGPT a další nástroje) či možnosti simulační medicíny v SIMU.

Účast na konferenci je pro vyučující a doktorské studenty MU zdarma.

Registraci na konferenci lze provést na tomto odkaze.

Web | iCal | Webcal

 

MjUNI: Imatrikulace ročníku 2023/24

16. 9. - 17. 9. 2023 | Bude upřesněno

V dopoledním a odpoledním bloku složí slavnostní slib a převezme index 250 žáků a studentů ve věku od 9 do 18 let. Akce je určena pouze pro přihlášené studenty.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Pozvánka: Vysvědčení JINAK

26. 9. 2023 | Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 9

Přijměte prosím naše pozvání na setkání k prezentaci inovovaného vysvědčení pro základní školy v rámci projektu Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení podpořeného Technologickou agenturou ČR v rámci Programu ÉTA.


V posledních dvou letech se náš tým na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity společně se svými partnery soustředil a pracoval na jiném pojetí vysvědčení, Vysvědčení JINAK. Domníváme se, že také u nás můžeme pojmout závěrečnou zprávu o žákovi odlišným způsobem tak, aby vysvědčení komplexněji vypovídalo o procesu učení i výsledcích žáka a jeho osobnosti.


Přijďte si poslechnout příběhy škol, které se na tuto cestu s Vysvědčením JINAK už vydaly. Měníme přístup k hodnocení našich žáků, našich dětí.


Oficiální prezentace inovovaného vysvědčení

proběhne 26. 9. 2023 v čase 9:00-15:00 hodin

na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, Poříčí 9, Brno

Program budeme postupně uveřejňovat.


Kapacita omezena.

Registrujte se do 5. 9. 2023 prostřednictvím formuláře

Pozvánka k náhledu i ke stažení na odkazu zde


Pojďte se s námi podívat, jak se to dá dělat jinak!

Vysvědčení JINAK?

J Jednotlivě: ocenění silných stránek dítěte, pokroku a podpora jeho rozvoje.

I Informativně: užitečné pro další rozvoj dítěte i jeho sebepojetí.

N Nově: sebehodnocení dítěte se stává součástí závěrečné zprávy.

A Aktivně: informace pro další jednání dítěte, podpora jeho zodpovědnosti za své výsledky.

K Komplexně: komplexní pohled na dítě; hodnoceny nejsou jen znalosti, ale i projevy chování.


Vysvědčení JINAK poskytuje vyučujícím, žákům i jejich rodičům transparentní informace o průběhu i výsledcích vzdělávání v nezbytných souvislostech a bude obohaceno o formativní složku. Závěrečná zpráva tak plní všechny tři základní požadavky hodnocení: hodnocení učení, hodnocení pro učení a hodnocení jako učení.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Zahájení akademického roku 2023/2024

3. 10. 2023 | Fait Gallery, Ve Vaňkovce 2, 602 00 Brno

Slavnostní zahájení akademického roku 2023/2024, spojené s předáním Ceny rektora pro vynikající pedagogy a vyhlášením Univerzitního vína Masarykovy univerzity se uskuteční v úterý 3. října 2023 od 18:00 hod. v prostorách Fait Gallery (Ve Vaňkovce 2, 602 00 Brno).

Akce je určena pouze pro zvané hosty.

Leták | iCal | Webcal

 

Workshop: Pavel Doboš - Dekonstrukce textu jako metoda sociálně-vědního výzkumu

5. 10. 2023 | místnost 79, PdF MU, CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro

RNDr. Mgr. Pavel Doboš, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Dekonstrukce textu jako metoda sociálně-vědního výzkumu

Dekonstrukce je princip specifického čtení textu, které je základem rozsáhlé poststrukturalistické filozofie Jacquese Derridy. Sám Derrida považoval dekonstrukci za něco více než za metodu pro výzkum, nicméně nemálo badatelů v oblasti sociálních věd přejalo principy dekonstrukce a aplikovalo je na analýzu textů v sociálně-vědním výzkumu. Tento workshop vychází ze zkušeností s dekonstrukcí, jak byla přejala badateli v oblasti sociální a kulturní geografie. V rámci workshopu budou nejprve představeny ontologická a epistemologická východiska dekonstrukce. Následně se workshop bude věnovat metodologickým využitím těchto východisek, které představí klíčový koncept „suplementu“ jako metodologický nástroj dekonstrukce. Pozornost bude zaměřena zejména na využití dekonstrukce při čtení geografických textů nebo učebnic zeměpisu. Cílem je rovněž ukázat, že ani v případě sociálně-vědního výzkumu nelze dekonstrukci považovat pouze za metodu, ale také za specifický prostředek pro rozvoj myšlení o světě, který nikdy nelze považovat za stabilní, ale vždy za probíhající, neukončený a nastávající.

Doplňkově je nabízena i online účast (resp. online přenos přes MS Teams), ale je nutné počítat s tím, že akce je ze strany přednášejících primárně koncipovaná jako prezenční. Všem přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.

Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.

S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)


Přihlášení na workshop:Přihlášení na akce (Post)doktorandské školy PdF MU - podzim 2023 (google.com)


Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny ze specifického výzkumu MUNI/B/1316/2022.

Web | iCal | Webcal

 

Základní interkulturní trénink pro vyučující - práce s nově příchozími z Ukrajiny

12. 10. 2023 | IVIV PdF MU, místnost 76 (4. patro budova CVIDOS), Poříčí 31a, Brno

Lektorka:Zuzana Schreiberová., Multikulturní centrum Praha z.s.

Čas: 12. 10. 14,00 - 17,00

Místo: IVIV PedF MU, místnost 76 (4. patro budova CVIDOS), Poříčí 31a, Brno

  • Interkulturní trénink je zaměřen na vyučující, kteří se chtějí lépe seznámit s ukrajinskou kulturou a porozumět kulturním rozdílům, které ovlivňují přístup dětí a rodičů ke vzdělávání. Kurz se soustředí na faktory, které ovlivňují život nově příchozích Ukrajinců v České republice (např. rozdíly v hodnotových žebříčcích, možné posttraumatické reakce, migrační zkušenosti a příčiny nevraživosti mezi lidmi). Mezi přínosy kurzu patří získání znalostí o jazykových odlišnostech a kulturních zvyklostech a také zlepšení komunikačních dovedností s cizinci.
  • Interkulturní trénink pomáhá vysvětlit situace, které mohou oběma stranám připadat v jejich kultuře samozřejmé či naopak nepochopitelné, a přecházet tak konfliktům a nedorozuměním.
  • Trénink má smysl i současné době více než rok po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Ukazuje se totiž, že situace příchozích z Ukrajiny v souvislosti s ruskou invazí je v mnoha ohledech specifická. Roli mohou hrát prožitá traumata, nedobrovolnost odchodu z Ukrajiny i v mnoha případech silný zájem rodičů o pokračování vzdělávání v ukrajinštině. Během tréninku se s těmito potřebami a odlišnostmi seznámíte a poznáte i možné strategie, jak k nim přistupovat. Součástí je také krátké seznámení se sociální pomocí státu pro uprchlíky z Ukrajiny, což vám pomůže nejen porozumět životním podmínkám žáků, ale také čelit různým fámám a dezinformacím, se kterými se můžete setkávat.

Odkaz na přihlášení:

https://www.ped.muni.cz/kalendar-akci/u/zakladni-interkulturni-trenink-pro-vyucujici-prace-s-nove-prichozimi-z-ukrajiny

Web | iCal | Webcal

 

Workshop: Michael Rugh - Choosing the Right Journal

17. 10. 2023 | Mísnost 79, CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro

dr. Michael Rugh

Postdoctoral researcher, Texas A&M University

Choosing the Right Journal

This workshop will delve into the theme of strategies for successful publishing in high-impact journals, drawing on insider knowledge of Michael Rough, an assistant/associate journal editor and postdoctoral researcher in the LIVE lab at Texas A&M University. We will discuss in detail two important steps in the publication strategies:

  • Understanding High-Impact Journals: To set the stage, we'll explore the concept of high-impact journals, defining what they are and why they hold immense significance in the world of academia. Additionally, we will unravel the mystery behind the impact factor and its pivotal role in journal ranking.
  • Choosing the Right Journal: Navigating the journal selection process is critical in research publication. We'll discuss various factors to weigh when deciding on the right journal for your manuscript, including relevance to your field, alignment with your target audience, and the all-important impact factor. Moreover, I'll introduce you to valuable journal selection tools that can simplify this often complex decision-making process.

There will be space for questions and answers at the workshop.

The workshop will primarily take place in person, with the option to participate online via MS Teams. Please ensure you register for the workshop at least two days in advance. Registered participants will receive a link to access the session the day before.

If you have any questions, please don't hesitate to contact Mgr. Jana Veličková (velickova@ped.muni.cz)

REGISTRATION FOR THE WORKSHOP HERE

During the event, photographs and video recordings may be taken and published on the websites and social media of the Faculty of Education of Masaryk University. The controller of personal data is the Faculty of Education, Masaryk University. Any person who does not consent to the publication of photographs or video recordings of him/herself has the right to request their deletion from the data controller.

For more information, please contact us at the email address: info@ped.muni.cz

FACULTY OF EDUCATION, MASARYK UNIVERSITY

Web | iCal | Webcal

 

Workshop: Michal Růžička - Open Science – správa dat (nejen) pro začínající výzkumníky

19. 10. 2023 | Místnost 79, PdF MU, CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro

RNDr. Michal Růžička, Ph.D.

Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita

Open Science – správa dat (nejen) pro začínající výzkumníky

Velmi důležitou součástí soudobé výzkumné práce je práce s výzkumnými daty. Na tomto workshopu se seznámíme s celým životním cyklem výzkumných dat a pomůžeme s praxí v nejvýznamnějších oblastech: Proč je vůbec důležité se o data starat, co jsou FAIR data a co je Data Management Plan (DMP), jak se s plánováním a správou dat vypořádat v praxi. Jak se vyznat ve vlastních datech a jak je efektivně sdílet. Jaké máme možnosti ukládání výzkumných dat na MU a jak se postarat o jejich bezpečnost.

Doplňkově je nabízena i online účast (resp. online přenos přes MS Teams), ale je nutné počítat s tím, že akce je ze strany přednášejících primárně koncipovaná jako prezenční. Všem přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.

Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.

S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

PŘIHLÁŠENÍ NA WORKSHOP ZDE

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny ze specifického výzkumu MUNI/B/1316/2022.

Web | iCal | Webcal

 

MjUNI: Výuka na pedagogické fakultě

21. 10. 2023 | Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 9, 603 00, Brno

Jaké to je procházet se po moderním kampusu, sedět v historických přednáškových aulách nebo studovat pod vedením špičkových odborníků z přírodních, technologických i humanitních věd?

MjUNI nabízí šanci žákům a studentům od 9 do 18 let vyzkoušet si život vysokoškoláka na vlastní kůži.

Tentokrát své dveře otevře pedagogická fakulta.

Akce je určena pouze pro registrované studenty.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Seminář: Prevence dětské obezity

25. 10. 2023 | Pedagogická fakulta MU, Brno

Ve středu 25. 10. 2023 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity uskuteční seminář Prevence dětské obezity.


Seminář je určen pro pedagogy mateřských a základních škol, vychovatele ve školních družinách, vedoucí či personál školních jídelen a veřejnost.

Seminář pořádá Společnost pro výživu, která vytvořila zcela novou platformu pro boj s narůstající dětskou obezitou. Tým sestavený z předních odborníků z řad lékařů, psychologů a pedagogů nastíní rizika této nemoci, její léčbu a možná preventivní opatření.

Více informací včetně programu semináře a registrace pro přihlášení najdete na: www.prevencedetskeobezity.cz

Seminář je bezplatný, financován je v rámci projektu č. 19/2023 Prevence dětské obezity z dotace pro NNO od MZe.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Workshop: Martin Fico - Výzkumný nástroj v kvantitativním výzkumu: Vytvořit či adaptovat?

26. 10. 2023 | Místnost 79, PdF MU, CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro

Mgr. Martin Fico

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita

Výzkumný nástroj v kvantitativním výzkumu: Vytvořit či adaptovat?

Začínajúci výskumníci, ktorých výskumné ciele privedú do vôd kvantiatívneho výskumu, stoja často pred veľkou dilemou. A to, či je lepšie vytvoriť si vlastný nástroj (napr. dotazník), alebo použiť už nejaký existujúci a overený. Podľa čoho sa rozhodovať? A keď sa rozhodneme pre adaptáciu, tak podľa čoho vybrať vhodný nástroj? Je niečo, na čo si treba dávať pri výbere pozor? Je to iba o preklade, alebo aj o niečom inom? Ako overiť funkčnosť nástroja v našom kontexte? Čo potrebujeme vedieť, aby sme boli toho všetkého schopní? Verím, že na tieto a ďalšie otázky spojené s kultúrnou a jazykovou adaptáciou nájdeme spolu odpoveď na nasledujúcom seminári, v ktorom sa pokúsim sprostredkovať svoje úspešné aj neúspešné pokusy o adaptáciu či tvorbu dotazníku. Seminár je určený predovšetkým pre tých, ktorí nemajú bohaté skúsenosti s adaptáciou dotazníkov, ale vítaní sú aj tí skúsení, ktorí nám všetkým môžu predať svoje odporúčania.

Doplňkově je nabízena i online účast (resp. online přenos přes MS Teams), ale je nutné počítat s tím, že akce je ze strany přednášejících primárně koncipovaná jako prezenční. Všem přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.

Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.

S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

PŘIHLÁŠENÍ NA WORKSHOP ZDE

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny ze specifického výzkumu MUNI/B/1316/2022.

Web | iCal | Webcal

 

Gaudeamus Brno 2023

31. 10. - 3. 11. 2023 | BVV Brno, Veletrhy Brno, a. s. Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Jako každý rok se i letos budeme účastnit Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání. Naleznete nás 31. 10. – 3. 11. 2023 na brněnském Výstavišti (BVV). Přijďte se s námi pobavit o možnostech studia na MUNI. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy!

Web | iCal | Webcal

 

Seminář: Václav Trojan - Ředitel školy nebo řídící učitel?

2. 11. 2023 | Místnost 79, PdF MU, CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Ředitelská akademie, s.r.o.

Ředitel školy nebo řídící učitel?

V českém kontextu je ředitel školy současně pedagogickým pracovníkem, odpovídá to vývoji našeho vzdělávacího systému. Na jedné straně jde o logickou vývojovou linku od učitele k řediteli, na druhé straně mnohdy nastupující ředitele překvapí množství oblastí, za které je odpovědný. Přijďte diskutovat o významu ředitele školy jako pedagogického lídra, o jeho přípravě a rozvoji i o tom, že základy kvalitní ředitelské práce jsou budovány již během pregraduálního studia. Autor přednášky bude argumentovat postavení ředitele školy vybranými závěry z vlastních publikací, zejména z knihy Ředitel školy – uvažování o vyvažování života ředitelů škol a Ředitel školy jako základní faktor pedagogického vedení

Forma konání:Seminář se uskuteční v prezenční formě (PdF MU, budova, CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro, místnost 79). Doplňkově je nabízena i online účast (resp. online přenos přes MS Teams), ale je nutné počítat s tím, že akce je ze strany přednášejících primárně koncipovaná jako prezenční. Všem přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.

Semináře jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.

S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NA SEMINÁŘ ZDE

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny ze specifického výzkumu MUNI/B/1316/2022.

Web | iCal | Webcal

 

Den podnikavosti a Festival nápadů

8. 11. 2023 | Pedagogická fakulta MU, Brno

Program

DEN PODNIKAVOSTI

11:00-13:00: PANELOVÁ DISKUSE

13:00-14:00: OKNO BEZ PROGRAMU - INSTALACE POSTERŮ

FESTIVAL NÁPADŮ

14:00-15:00: NEFORMÁLNĚ O PODNIKAVOSTI

15:00-16:30: DESIGN THINKING (Martin Fico)

15:00-16:30: WORKSHOP S ROBOTY VE VÝUCE – Karel Picka

16:30-18:00: LEAN CANVAS WORKSHOP (Alena Šafrová Drášilová)

18:00-18:10: ÚVODNÍ SLOVO (Škarková, Fico, Nehyba?)

18:10-19:00: PREZENTACE STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ

19:00-21:30: POSTEROVÁ SEKCE


Video z minulého ročníku a pozvánka

Den podnikavosti_video_fin.mp4


Registrace:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzpmJUPVk9ev9LI914vqXdP0XeNEhnNOQ1rxZv3ooZtj7bSQ/viewform?usp=sf_link


Fotky z minulého roku

https://drive.google.com/drive/folders/1PSdSqcGyxhzhNB5hapuxrBVNCwXk44Vc

Web | iCal | Webcal

 

Workshop: Eva Potužníková - Hodnocení vzdělávacích výsledků škol – přidaná hodnota a další přístupy

9. 11. 2023 | Místnost 79, PdF MU, CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro

Mgr. Eva Potužníková, Ph.D.

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

Hodnocení vzdělávacích výsledků škol – přidaná hodnota a další přístupy

S rozvojem standardizovaného testování se často pojí snahy posuzovat
kvalitu škol podle dosažených testových výsledků. Na workshopu si
ukážeme, že výsledky škol v testech vypovídají mnohem více o složení
jejich žáků než o kvalitě poskytovaného vzdělávání, a představíme si
různé přístupy, jak je možné s touto skutečností nakládat v pedagogickém
výzkumu a při praktickém hodnocení škol. Seznámíme se s konceptem
přidané hodnoty ve vzdělávání a s dalšími metodami, které lze využít pro
zjišťování vzdělávacího přínosu škol. Také se budeme zamýšlet nad tím,
jaká data pro tyto metody potřebujeme. Jednotlivé přístupy budou
demonstrovány na konkrétních příkladech z testování žáků v mezinárodních
srovnávacích výzkumech a v českém longitudinálním výzkumu CLoSE.

Doplňkově je nabízena i online účast (resp. online přenos přes MS Teams), ale je nutné počítat s tím, že akce je ze strany přednášejících primárně koncipovaná jako prezenční. Všem přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.

Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.

S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

PŘIHLÁŠENÍ NA WORKSHOP ZDE

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Web | iCal | Webcal

 

Online veletrh Vysokeskoly.cz

22. 11. - 23. 11. 2023 | Online

Chcete se dozvědět více o možnostech studia na MUNI z pohodlí domova? V listopadu se účastníme online veletrhu Vysokeskoly.cz, kde vám rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.

Web | iCal | Webcal

 

Grandfinále soutěže pIšQworky 2023

7. 12. - 8. 12. 2023 | Atrium Fakulty sociálních studií, Joštova 218, Brno-střed

Podzimní týmová soutěž pro všechny studenty středních škol a žáky druhého stupně základních škol v oblíbené strategické hře plné křížků a koleček. To jsou pIšQworky. Na půdě MUNI proběhne grandfinále roku tohoto turnaje pro rok 2023, a to v obou uvedených věkových kategoriích.

Web | iCal | Webcal

 

Seminář: Alena Mizerová - Jak uspět u nakladatele

7. 12. 2023 | Místnost 79, PdF MU, CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro

PhDr. Alena Mizerová

Munipress MU

Jak uspět u nakladatele

Proč je pro autora výhodnější publikovat u nakladatele a nevydávat si knihy sám? Co nakladatel uvítá při prvním setkání s autorem? Co by měl autor o nakladateli znát dopředu? Co vyžaduje nakladatel a co by měl požadovat autor? Nahlédnutí za oponu uzavírání licenčních smluv. Příklady z praxe Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity. Představení vědeckých a populárně-naučných edičních řad. Ukázky bestselerů.

Forma konání:Seminář se uskuteční v prezenční formě (PdF MU, budova, CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro, místnost 79). Doplňkově je nabízena i online účast (resp. online přenos přes MS Teams), ale je nutné počítat s tím, že akce je ze strany přednášejících primárně koncipovaná jako prezenční. Všem přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.


Semináře jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.

S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NA SEMINÁŘ ZDE

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny ze specifického výzkumu MUNI/B/1316/2022.

Web | iCal | Webcal

 

Gaudeamus Praha 2023

23. 1. - 25. 1. 2024 | PVA Expo Praha - Hala 4, Beranových 667, Praha 9 199 00

Jako každý rok se i letos budeme účastnit Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání. Naleznete nás 23.–25. 1. 2024 na PVA EXPO Praha. Přijďte se s námi pobavit o možnostech studia na MUNI. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy!

Web | iCal | Webcal

 

MjUNI: Promoce ročníku 2023/24

8. 6. 2024 | Bude upřesněno

Slavnostní ukončení 8. ročníku juniorské univerzity MjUNI. V dopoledním a odpoledním bloku studenti převezmou diplom za účasti vedení univerzity. Součástí bude i doprovodný program. Akce je určena pouze pro registrované studenty.

Web | iCal | Webcal

 

 
 
Archivovaná verze z webu PdF