•  
 
Akce PdF MU

Výstava - obrazem mluvím

9. 12. - 20. 3. 2020 | Katedřa speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU (2. n. p. budovy A, Poříčí 9)

Výstava I obrazem mluvím

Autoři: Petr Rozsypal, Jiří Dohnal

Vernisáž s autory z Domova Kamélie Křižanov proběhne dne 9. 12. 2019 ve 14.00 hod. na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU (2. n. p. budovy A, Poříčí 9).

Výstava potrvá do 20. 3. 2020.

Záštitu nad výstavou převzala vedoucí katedry paní doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., a ředitelka Domova Kamélie Křižanov paní Mgr. Silvie Tomšíková.

Kurátor výstavy: Pavel Sochor, Ph.D.

Vstup volný.

Web | iCal | Webcal

 

International conference: Tribute to Kurt Gödel 2020

13. 1. - 15. 1. 2020 | Planetárium města Brna a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

International conference Tribute to Kurt Gödel 2020 13 - 15 January 2020, Brno, the Czech Republic

organised byBrno Observatory and Planetarium,
Kurt Gödel Society in BrnoandMasaryk University.

The event is organised to commemorate the anniversaries (14 January)
of the death ofKurt Gödel(Brno 1906 - Princeton 1978)
as well as the birth ofAlfred Tarski(Warsaw 1901 - Berkeley 1983).

Preliminary programme:

Monday 13 January 2020
8:30 registration
10:00 opening; Prof Jiří Zlatuška (Dean of Faculty of Informatics, MU)
10:30 Jiří Rosický "From first-order logic to accessible categories"
11:30 lunch break
13:30 Pavel Pudlák "On the Second Incompleteness Theorem"
14:30 coffee break
14:45 Albert Visser "Reflections on the Second Incompleteness Theorem"
15:45 coffee break

contributed talks
16:15 Bohdan Hejna "Common Gnoseological Meaning of Goedel and Caratheodory Theorems"
16:45 Ashot Baghdasaryan and Hovhannes Bolibekyan "On Recurrent Neural Network Based Theorem Prover For First Order Minimal Logic"
17:15 coffee break
17:30 Peter Vojtáš "From Vopěnka's Phenomenology to a Modeling Framework"
16:45 Peter Zamarovský "Alternative Mathematics, or Petr Vopěnka's Wandering to Alternativity and Back"

Tuesday 14 January 2020
9:00 morning coffee
9:30 Matthias Baaz "Gödel logics - enduring consequences of a short paper"
10:30 coffee break
10:45 Curtis Franks "Gödel in 2020: hindsight, foresight, and logical blindness"
11:45 coffee break

contributed talks
12:00Elio La Rosa "Informal Provability and its Logics"
12:30Piotr Błaszczyk "Modern Alternatives to Cantor's Theory of Infinity"
13:00lunch break

Petr Vopěnka's block

15:00 opening, Prof Pavol Zlatoš
15:15 Lev Bukovský "From topology to set theory"
15:45 Alena Vencovská "Alternative set theory and new infinitary mathematics"
16:15 coffee break
16:30 chamber music by Trio Komorní dechové harmonie Brno
16:45 Kateřina Trlifajová "An encounter with Petr Vopěnka"
17:15 Prof Jan Novotný on Prof Vopěnka and Kurt Gödel Prize for him

presenting the prize to Vopěnka's son Martin Vopěnka by Prof Jan Novotný and Prof Pavol Zlatoš

18:00 ceremonial dinner (at Brno Observatory; end - 20:00)

Wednesday 15 January 2020
contributed talks
9:00 Fedor Pakhomov "Speedups for Elementary Geometry and Presburger Arithmetic"
9:30 Miloš Dokulil "Gödel's Religious Worldview and the Path to its Immanent Personal Interpretation"
10:00 Joachim Hertel "New Numerical Evidence for Gödelian Hypercomputing Minds"
10:30 trip (bus/walk) on Brno's Gödelian places of interest; organised by Prof Jan Pavlík
12:00 ceremonial lunch & end of the conference

Web | iCal | Webcal

 

Přednáška v rámci habilitačního řízení - přednášející v oboru Pedagogika

20. 1. 2020 | Zasedací místnost Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, I. poschodí budovy Poříčí 7

POZVÁNKA na přednášku pro odbornou veřejnost

Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

na téma

A Student Teacher on Teaching Practice between a Teacher-centered and a Learnercentered Approach in the Classroom

která se uskuteční v rámci habilitačního řízení přednášející v oboru Pedagogika v pondělí 20. ledna 2020 od 14.00 hod. v zasedací místnosti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, I. poschodí budovy Poříčí 7.Kontakt: D. Nesnídalová, referentka odd. výzkumu, kvality a akademických záležitostí
E-mail: nesnidalova@ped.muni.cz

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Prezentace knižních novinek - podzim 2019

21. 1. 2020 | Ústřední knihovna PdF MU, 3. podlaží, Poříčí 31, Brno

Srdečně vás zveme na Setkání s knihami, jejich autory, recenzenty, čtenáři.

Leták | iCal | Webcal

 

Den otevřených dveří Pedagogické fakulty MU

25. 1. 2020 | Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9 a 31

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří Pedagogické fakulty MU, který se bude konat v sobotu 25. 1. 2020.

Chystáte se na Pedagogickou fakultu anebo se chcete jen tak podívat, jak to u nás chodí? Pak si dobře zapište termín 25. leden 2020.

Budete se moci poradit s pracovníky studijního oddělení a potkáte se se studenty i zástupce jednotlivých kateder. Taky si můžete poslechnout přednášku o fakultě a o přijímacím řízení, navštívit oborový jarmark, zúčastnit se soutěže o ceny, vypít si kafe ve fakultní kavárně a spoustu dalšího.

P.S.: A při troše štěstí si třeba i pohladíte i fakultní kočku.

- Fakultní prezentace

- Přednáška o testu studijních předpokladů

- Představení kateder

- Setkání se studenty - oborový jarmark

- Komentovaná prohlídka Ústřední knihovny

- Studijní oddělení

- Centrum celoživotního vzdělávání

- Katedra hudební výchovy si pro vás připravila od 12:00 hodin v učebně č. 43 (Poříčí 31, 4. podlaží) přípravný seminář k talentových přijímacím zkouškám

Zde naleznete rozmístění kateder: 

 1. Katedra anglického jazyka a literatury – č. 57, 59 (4. podlaží), Poříčí 9 (budova A)
 2. Katedra biologie – č. 2 (1. podlaží), Poříčí 7 (budova B)
 3. Katedra českého jazyka a literatury – č. 10 (4. podlaží), Poříčí 7 (budova B)
 4. Katedra francouzského jazyka a literatury – č. 56 (3. podlaží), Poříčí 9 (budova A)
 5. Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – č. 7 (3. podlaží), Poříčí 7 (budova B)
 6. Katedra geografie – č. 5A (3. podlaží), Poříčí 7 (budova B)
 7. Katedra historie – č. 4 (3. podlaží), Poříčí 7 (budova B)
 8. Katedra hudební výchovy – č. 43 (4. podlaží), Poříčí 31 (budova D)
 9. Katedra matematiky – č. 37 (3. podlaží), Poříčí 31 (budova D)
 10. Katedra německého jazyka a literatury – č. 64, 65 (6. podlaží), Poříčí 9 (budova A)
 11. Katedra občanské výchovy – č. 41 (4. podlaží), Poříčí 31 (budova D)
 12. Katedra primární pedagogiky (1. stupeň, mateřinky) – č. 24 (1. podlaží), Poříčí 31 (budova D)
 13. Katedra ruského jazyka a literatury, Ruské centrum - (5. podlaží), Poříčí 9 (budova A)
 14. Katedra sociální pedagogiky – č. 20 (1. podlaží), Poříčí 31 (budova D)
 15. Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – č. 51, 52, 53 (2. podlaží), Poříčí 9 (budova A)
 16. Katedra technické a informační výchovy – č. 25 (1. podlaží), 29 (1. podzemní p.)¸ Poříčí 31 (budova D)
 17. Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví – č. 27 (1. podlaží), Poříčí 31 (budova D)
 18. Katedra výtvarné výchovy - 15 (4. podlaží), Poříčí 7 (budova B)

Centrum celoživotního vzdělávání - 1. podlaží, Poříčí 7 (budova B)
Centrum jazykového vzdělávání – č. 11 (4. podlaží), Poříčí 9 (budova A)
Přednáška o testu studijních předpokladů – učebna č. 50, Poříčí 9 (budova A)
Studijní oddělení - 1. podlaží, Poříčí 7 (budova B)
Ústřední knihovna - výpůjční pult ve 2. podlaží, Poříčí 31a (CVIDOS)

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Setkání vyučujících německého jazyka - „Němčina nás spojuje“

29. 1. 2020 | Relaxační a konferenční místnost, Poříčí 9 - suterén

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

rádi bychom Vás pozvali na setkání vyučujících němčiny pořádané Katedrou německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Jeho hlavním cílem je prohloubit vzájemnou spolupráci mezi naším pracovištěm připravujícím učitele němčiny a školami. Prostřednictvím otevřeného formátu bychom chtěli
zintenzivnit kolegiální podporu, vzájemné sdílení a hledání nových (dalších) možností pro užší provázání vysokoškolské přípravy učitelů a školní výuky německého jazyka.

Za Katedru německého jazyka a literatury PdF MU
Věra Janíková
Alice Brychová
Pavla Marečková
Helena Hradílková
Mirek Janík

Datum a čas konání: středa 29. 1. 2020, od 14:00 do 16:00 hodin

Místo konání: Konferenční a relaxační místnost RUV,
Pedagogická fakulta MU,
Poříčí 9 (přízemí), 603 00 Brno

Přihláška:
Pomocí elektronického formuláře:
https://forms.gle/U3DBhwAXRervgh138

Leták | iCal | Webcal

 

4. 2. 2020 - Zasedání Akademického senátu

4. 2. 2020 | Zasedací místnost děkanátu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, I. podlaží budovy Poříčí 7.

Zasedání Akademického senátu PdF MU v akademickém roce 2019/2020 – jarní semestr
proběhne v Zasedací místnosti děkanátu dne 4. 2. 2020 ve 14:00 hodin

iCal | Webcal

 

Pozvánka na habilitační přednášku Mgr. et Mgr. Karla Červenky, Ph.D.

18. 2. 2020 | Zasedací místnost děkanátu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, I. podlaží budovy Poříčí 7.

Dovolujeme si Vás pozvat na habilitační přednášku pro odbornou veřejnost pana Mgr. et Mgr. Karla Červenky, Ph.D., odborného asistenta katedry speciální a inkluzivní pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, která proběhne v rámci jeho habilitačního řízení v oboru Speciální pedagogika na téma Perspektivy a bariéry v edukaci dětí s poruchami emocí a chování v úterý 18. února 2020 od 13.00 hod. v zasedací místnosti děkanátu Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7 (vchod budovou Poříčí 9), I. patro.

Účast členů komise na přednášce je nutná, protože po jejím skončení se uskuteční zasedání habilitační komise. Je třeba, aby se jej zúčastnili alespoň 4 její členové – prosíme tedy, v případě vzniku okolností, které by zabránily účasti, co nejdříve o informaci na tento mail (nesnidalova@ped.muni.cz) či telefonicky 549495872 - děkujeme.
Oponenti a členové VR jsou srdečně zváni, jejich účast však není nutná.

Další informace k habilitačnímu řízení jsou dostupné v Inetu MU následující cestou:
a)      Zaměstnanci MU, resp. členové VR přistupují na www.inet.muni.cz --- Výzkum a vývoj – Kvalifikace --- Habilitační a profesorská řízení --- u příslušného jména kliknout na „Zobrazit“ za použití stejných přihlašovacích údajů jako do IS MU.
b)      Ostatním členům komise a oponentům byl / bude zaslán mail s odkazem pro přístup k řízení (prosíme o jeho uschování – platí po celou dobu habilitačního řízení).

Základní údaje o řízení i posudky jsou / budou dostupné i z veřejné stránky https://www.muni.cz/lide/8596-karel-cervenka/kvalifikace . Na zasedání komise budou podklady též pro její členy k dispozici vytisknuté.

Od hlavního vlakového nádraží se k fakultě dostanete tramvají č. 2 směr Modřice, resp. Ústřední hřbitov (do Modřic zajíždějí jen některé vozy) - výstup (nepočítáme-li nástupní stanici) 4. zastávku -  Poříčí. Další možnost dopravy je z autobusového nádraží Zvonařka autobusem č. 84, výstup 2. zastávku - Poříčí (zpět po stejné trase jede autobus č. 44). V obou případech stačí 15min. jízdenka MHD za 20,-Kč. Jízdné hromadnou dopravou (vč. MHD) mimobrněnským členům komise, oponentům a členům VR PdF MU z místa trvalého bydliště uhradí PdF MU refundací zaměstnavateli, příp. převodem na osobní bankovní účet po předložení originálů jízdenek na základě smlouvy o úhradě cestovních výdajů, která bude na místě podepsána (nutno v ní uvést číslo vlastního bankovního účtu). Při použití osobního automobilu bude poskytnuta náhrada odpovídající ceně jízdenky hromadného dopravního prostředku.

Budete-li potřebovat v souvislosti s účastí na zasedání komise zajistit v Brně ubytování, dejte mi co nejdříve vědět zpět na tento mail (na kterou noc a pro kolik osob, zda společný pokoj či pokoje samostatné) - členům komise a oponentům hradí náklady ubytování PdF MU. Ubytování mohu zamluvit v univerzitním GARNI hotelu v komplexu kolejí Vinařská - poblíž naší fakulty. Bližší informace naleznete na http://www.skm.muni.cz/ubytovani.php?akce=39&lang=cz

Web | iCal | Webcal

 

Promítání filmu: Punkový syndrom

12. 3. 2020 | Relaxační a konferenční místnost, Poříčí 9, Brno

Punkový syndrom - 12. 3. 2020 - 17:00 - Relaxační a konferenční místnost, Poříčí 9, Brno

Web | iCal | Webcal

 

Den učitelů na Pedagogické fakultě MU

26. 3. 2020 | Učebna č. 1. Pedagogická fakulta MU

Při příležitosti Dne učitelů Vás zveme na společné setkání do učebny č. 1. Podrobný program bude upřesněn.

iCal | Webcal

 

Předprázdninové setkání zaměstnanců PdF MU

17. 6. 2020 | Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9, na dvoře

Srdečně vás zveme na tradiční setkání zaměstnanců spojené s opékáním špekáčků.

Setkání se uskuteční 17. 6. 2018 od 15:00 na dvoře Poříčí 7/9, v případě nepříznivého počasí bychom se přesunuli do RUVu. Stejně jako v minulých letech pro Vás připravíme špekáčky na opékání a k dispozici bude také jídlo z grilu (včetně vegetariánské varianty) a točená limonáda.

Podrobný program bude doplněn.

iCal | Webcal