•  
 
Akce PdF MU

Konference organizace ETEN (European Teacher Education Network)

23. 9. - 26. 9. 2020 | Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, Brno 603 00

Ve dnech 23. 9. až 26. 9. 2020 se uskuteční Konference organizace ETEN (European Teacher Education Network).

Podrobný program bude upřesněn.

Web | iCal | Webcal

 

Noc vědců 2020

25. 9. 2020 | Mendelovo muzeum - Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno-střed

Pedagogická fakulta MU na Noci vědců 2020
I v roce 2020 se Pedagogická fakulta MU zúčastní v Mendelově muzeu Noci vědců.

Program bude upřesněn.

iCal | Webcal

 

ZRUŠENO - Zahájení akademického roku 2020/2021 s předáváním Cen rektora MU

8. 10. 2020 | Augustiniánské opatství na Starém Brně

Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme bohužel nuceni akci zrušit.
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Slavnostní zahájení akademického roku 2020/2021 v letošním roce proběhne netradičně spojením s akcí Dies academicus a předáním Cen rektora MU ve čtvrtek 8. října 2020 od 10 hodin. Slavnost bude probíhat v areálu Augustiniánského opatství.
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci bude akce pořádána v menším měřítku, pouze pro zvané hosty. Nicméně celý průběh akce bude streamovaný na sociální sítě Masarykovy univerzity a dostupný všem zájemcům online, odkaz bude k nalezení zde.

iCal | Webcal

 

PhD Day na Pedagogické fakultě MU

8. 10. 2020 | Konferenční a relaxační místnost, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, Brno

PhD Day MU
Pro všechny zájemce o doktorské studium na MU a stávající studenty budou na webu PhD Day PdF MU k dispozici také odkazy na ozvučené prezentace s obecnými informacemi k doktorskému studiu na MU.
Chcete se dozvědět, jak vypadá doktorské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a potkat se se zástupci jednotlivých studijních programů/oborů? Pak si v diáři rezervujte
8. 10. 2020 od 10 hodin. Akce je určena zájemcům o doktorské studium na PdF MU i stávajícím studentům. Zúčastnit se můžete buď prezenčně (kapacita 50 účastníků) nebo online.

Jak na prezenční, tak na distanční formu je potřeba se přihlásit.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Setkání akademické obce PdF MU k zahájení akademického roku 2020/2021

14. 10. 2020 | učebna 50, Poříčí 7

Setkání akademické obce k zahájení akademického roku 2020/2021

iCal | Webcal

 

Slavnostní otevření Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (SIMU)

15. 10. 2020 | Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Kamenice 5, Brno

Slavnostní otevření Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ( se uskuteční dne 15. října 2020 v Brně od 11 hodin v areálu Univerzitního kampusu Brno-Bohunice.
Akce je pro zvané hosty.

SIMU je nejmodernějším simulačním centrem ve střední Evropě. Pětipatrová budova centra je vybavena podobně jako skutečná nemocnice. Na střeše má heliport, v nemocničním patře operační sály, jednotky intenzivní péče, zdravotnickou techniku a nejmodernější simulátory. To ale není podstatou SIMU – podstatou SIMU jsou jeho možnosti. Pouze zde si totiž studenti budou moci na vlastní kůži vyzkoušet a zažít všechny lékařské postupy, od těch jednodušších až po ty nejsložitější. Pouze zde si budou moci vše natrénovat, aniž by ohrozili život a zdraví pacienta. SIMU je místem, kde není prohřeškem udělat chybu, ale prohřeškem naopak je se z chyby nepoučit. SIMU poskytuje zcela nový pohled na výuku všeobecného i zubního lékařství. Doplňuje tyto studijní programy o jedinečný aspekt osvojení si jednotlivých technik a postupů na simulátorech. (Více informací o SIMU naleznete na www.med.muni.cz/simu)

Web | iCal | Webcal

 

Metodologické workshopy: Libuše Samková: Metoda Concept Cartoons

15. 10. 2020 | učebna 79 – zasedací místnost Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU Poříčí 31, budova CVIDOS, 5. nadzemní podlaží, první dveře vlevo

Metodologické workshopy
pro studenty doktorských studijních programů
— podzim 2020 —


Concept Cartoons jsou obrázky situací souvisejících s probíraným učivem a několika dětí, které prostřednictvím bublinového rozhovoru o situacích diskutují. Některé názory v bublinách jsou správné, některé nesprávné. Naylor a Keoghová rozpracovali a ověřili metodu, jak Concept Cartoons používat jako výukovou pomůcku na základní škole, k podpoře motivace žáků a jejich zapojení do výuky. Autorka workshopu rozpracovala a ověřila novou metodu, která Concept Cartoons využívá v profesní přípravě budoucích učitelů ke kvalitativní diagnostice jejich znalostí matematického obsahu a didaktických znalostí matematického obsahu. Na workshopu se seznámíte s Concept Cartoons, několik si jich podle nové metody sami vyřešíte, a pak proběhne diskuse o metodě a o možnostech využití Concept Cartoons ve výuce a diagnostice.

______________________________________

Přihlásit se můžete na e-mailu: najvarova@ped.muni.cz
(alespoň 14 dní předem, semináře budou uskutečněny při minimálním počtu 8 účastníků).
Semináře jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Dětská univerzita na PdF MU

17. 10. 2020 | Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9

Dětská univerzita na PdF MU
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity přivítá účastníky Dětské univerzity MU 17. října 2020

Program bude upřesněn.

iCal | Webcal

 

Metodologické workshopy: Marcela Janíková, Roman Cuberek: Translace a standardizace dotazníku

22. 10. 2020 | učebna 79 – zasedací místnost Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU Poříčí 31, budova CVIDOS, 5. nadzemní podlaží, první dveře vlevo

Metodologické workshopy
pro studenty doktorských studijních programů
— podzim 2020 —


Na workshopu budou prezentovány dílčí kroky při translaci a standardizaci cizojazyčného dotazníku. Postup bude demonstrován na příkladu standardizace české verze kanadského dotazníku Physical activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) (Kowalski, Crocker, & Faulkner, 1997). Budou objasněny a diskutovány klíčové metodologické aspekty související s vlastním předkladem dotazníku a se stanovením základních psychometrických vlastností dotazníku, jako jsou obsahová validita, konkurenční validita (vztaženo k hodnocení pohybové aktivity pomocí akcelerometrů), konstruktová validita, vnitřní konzistence a test-retestová reliabilita. V programu SPSS budou představeny statistické metody použité pro hodnocení uvedených psychometrických charakteristik (deskriptivní statistika, korelační analýza, základní modely analýzy reliabilita, analýza rozptylu, faktorová analýza) spolu s interpretací vypočtených výsledků.

_______________________________________________

Přihlásit se můžete na e-mailu: najvarova@ped.muni.cz
(alespoň 14 dní předem, semináře budou uskutečněny při minimálním počtu 8 účastníků).
Semináře jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Metodologické workshopy: Petr Vlček: Srovnávací výzkum v pedagogice

12. 11. 2020 | učebna 79 – zasedací místnost Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU Poříčí 31, budova CVIDOS, 5. nadzemní podlaží, první dveře vlevo

Metodologické workshopy
pro studenty doktorských studijních programů
— podzim 2020 —


Metodologický workshop se zaměří na vybrané problémy metodologie srovnávacího výzkumu v pedagogice s cílem přispět do debaty o metodologické kvalitě komparativního výzkumu. Snahou bude provést procesem vědeckého srovnávání v pedagogice založeném na problémovém přístupu. Vedle stručných teoretických a historických východisek budou uvedeny některé principy pedagogické komparatistiky. Následně budou stručně představeny jednotlivé kroky komparativní vědecké metody.

_____________________________________________

Přihlásit se můžete na e-mailu: najvarova@ped.muni.cz
(alespoň 14 dní předem, semináře budou uskutečněny při minimálním počtu 8 účastníků).
Semináře jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Metodologické workshopy: Lenka Slepičková: Focus group jako technika sběru dat v pedagogickém výzkum

21. 11. 2020 | učebna 79 – zasedací místnost Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU Poříčí 31, budova CVIDOS, 5. nadzemní podlaží, první dveře vlevo

Metodologické workshopy
pro studenty doktorských studijních programů
— podzim 2020 —


Focus group je stále oblíbenější technikou sběru dat, a to jak ve výzkumu akademickém, tak komerčním. Má řadu výhod, především co se týče časové efektivity, a možnosti získat jiný úhel pohledu na téma našeho zájmu, než je možné prostřednictvím série individuálních rozhovorů. Ve skupině se zmírňuje případná mocenská nerovnováha mezi výzkumníkem a zkoumanými a vzniká prostor pro přirozenou komunikaci (konflikty, humor, provokování, narážky). V průběhu semináře se seznámíme s výhodami i úskalími focus group jako techniky sběru dat a představíme si typy výzkumu a účastníků, pro které je vhodná. Podíváme se také na příklady z konkrétních výzkumu a průběhu realizace focus group (příprava scénáře, záznam, výstupy).

__________________________________________________

Přihlásit se můžete na e-mailu: najvarova@ped.muni.cz
(alespoň 14 dní předem, semináře budou uskutečněny při minimálním počtu 8 účastníků).
Semináře jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Metodologické workshopy: Tomáš Janík: Co a jak (ne)psat do časopiseckých studií II

3. 12. 2020 | učebna 79 – zasedací místnost Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU Poříčí 31, budova CVIDOS, 5. nadzemní podlaží, první dveře vlevo

Metodologické workshopy
pro studenty doktorských studijních programů
— podzim 2020 —


Workshop je pojat jako pokračování výkladu o publikování v odborných časopisech v oblasti pedagogických věd. Lektor bude vycházet ze svých zkušeností vedoucího redaktora časopisu Pedagogická orientace. Představí účastníkům požadavky kladené na odborný text a následně provede účastníky jednotlivými fázemi redakčního a recenzního procesu. Na konkrétních příkladech bude ilustrovat problémy, se kterými se autoři, redaktoři a recenzenti při odborném publikováním setkávají, a to zejména v rámci recenzního řízení.

____________________________________________________

Přihlásit se můžete na e-mailu: najvarova@ped.muni.cz
(alespoň 14 dní předem, semináře budou uskutečněny při minimálním počtu 8 účastníků).
Semináře jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Vánoční koncert Pedagogické fakulty MU

4. 12. 2020 | Konvent Milosrdných bratří

Vánoční koncert Pedagogické fakulty MU

iCal | Webcal

 

Adventní koncert Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

4. 12. 2020 | Sál Milosrdných bratří, koncertní síň v Brně, Vídeňská 228/7, 639 00 Brno

Přesný program koncertu bude zveřejněn s dostatečným předstihem.

iCal | Webcal