•  
 
Akce PdF MU

Výstava Gregor Johann Mendel

23. 8. - 19. 9. 2022 | Moravské náměstí

Výstava o G. J. Mendelovi na Moravském náměstí v Brně přiblíží velkoformátovými fotografiemi prostory a expozici Mendelova muzea Masarykovy univerzity v Augustiniánském opatství na Starém Brně, jehož byl G. J. Mendel opatem a zpřístupní nejnovější poznatky z výzkumu Mendelovy DNA.

iCal | Webcal

 

Pocta Miloši Štědroňovi

31. 8. 2022 | Mendelovo muzeum MU, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno

U příležitosti koncertu ke konci léta zazní v refektáři Mendelova muzea 31. 8. 2022 od 18 hodin skladby z pera Miloše Štědroně v podání Vladislava Bláhy, Barbary Marie Willy, OK Percussion Dua nebo souboru Affetto. Večerním programem provede Jiří Hanuš.

Společenský večer v 17 hodin zahájí setkání u sklenice vína.

Vstupenky zakoupíte na odkazu níže.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Open space konference o e-learningu IS MU

7. 9. 2022 | Botanická 68a, Brno 602 00

Ústředním tématem konference je sdílení zkušeností s obnovením prezenční výuky po náročném období distanční výuky v důsledku pandemie covidu-19. Dozvíte se, jak různí vyučující obohacují prezenční výuku, jaké online technologie a nástroje se jim osvědčilo ponechat, i když už se se studenty setkávají prezenčně či jak náročné je vést tzv. hybridní hodinu.

Tematické okruhy příspěvků jsou

  • praktické použití zařízení pro hybridní výuku,
  • začlenění podpůrných online materiálů do prezenční výuky,
  • interaktivní osnovy jako základní rozcestník informací pro studenty,
  • využití "covidových" videí pro lepší přípravu na laboratorní cvičení,
  • vzájemné hodnocení videovýstupů,
  • nový nástroj pro aktivizaci studentů v hodinách.


Účast na konferenci je pro vyučující a doktorské studenty MU zdarma.


Web | iCal | Webcal

 

Festival vědy

9. 9. - 11. 9. 2022 | Areál brněnského výstaviště, pavilon A1

Od pátku 9. září do neděle 11. září 2022 se nechte vtáhnout do atraktivního světa vědy, techniky i historie.

Za Masarykovu univerzitu se Festivalu vědy zúčastní Lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta a Pedagogická fakulta. Čekají vás chemické pokusy, zajímavosti ze světa zvířat, měření síly svalů nebo třeba start vodní rakety. Každý tak na vlastní kůži může zažít, ževěda není jen suchá teorie, ale velmi často praktická, užitečná a zábavná věc.

Vstup na akci je zdarma.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Český VŠEVĚD 2022 — Finálový večer

13. 9. 2022 | Univerzitní kino Scala, Moravské nám. 127, Brno

Soutěž v hledání nejlepšího popularizátora nebo popularizátorku české vědy je letos poprvé součástí každoroční Noci vědců. Cílem je předat divákům nejen nadšení pro vědu a kus vědění samotného, ale hlavně ukázat, co se děje za dveřmi vědeckých ústavů a pracovišť.
Do soutěže se vědci přihlásili prostřednictvím krátkých videí. Na základě těchto videí byly vytvořeny soutěžní skupiny. Hlasování veřejnosti bude možné na Facebookové události, kde budou každou neděli zveřejněna videa přihlášených vědců, kteří soupeří proti sobě.  Soutěžící s vyšším počtem hlasů automaticky postupuje do dalšího kola.
V půlce června budeme znát 12 nejlepších vědců a vědkyň. Následně odborná porota vybere šest soutěžících, kteří změří síly ve finále formou Science slamu. Finálový večer se uskuteční za účasti veřejnosti 13. 9. 2022 v Univerzitním kině Scala v Brně.

Web | iCal | Webcal

 

Zahájení akademického roku 2022/2023

15. 9. 2022 | Augustiniánské opatství, Mendlovo nám. 1/4, 603 00 Brno

Zahájení akademického roku 2022/2023 se uskuteční ve čtvrtek 15. září 2022 od 17:00 hod. v areálu Augustiniánského opatství na Starém Brně. V rámci slavnostního podvečera bude předána Cena rektora pro vynikající pedagogy ve třech kategoriích.

Účast pouze pro zvané hosty po předchozím potvrzení účasti.

iCal | Webcal

 

MjUNI: Imatrikulace ročníku 2022/23

17. 9. 2022 | Univerzitní kino Scala, Moravské nám. 127, Brno

V dopoledním a odpoledním bloku složí slavnostní slib a převezme index 250 žáků a studentů ve věku od 9 do 18 let. Součásti doprovodného programu bude i vystoupení Úžasného divadla fyziky (ÚDiF).

Akce je určena pouze pro přihlášené studenty.

Web | iCal | Webcal

 

Veřejné představování kandidátů na funkci děkanky/děkana PdF MU pro funkční období 2023–⁠2027

19. 9. 2022 | Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 9

Akademický senát Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Vás zve na veřejné představování kandidátů na funkci děkanky/děkana PdF MU pro funkční období 2023–2027, které se uskuteční v pondělí 19. 9. 2022 od 16 hodin v posluchárně č. 50, Poříčí 9.


Představování proběhne za účasti rektora MU prof. Martina Bareše.

Děkan vyhlašuje na uvedenou dobu děkanské volno.

Kandidáta na funkci děkanky/děkana PdF MU bude volit AS PdF MU na svém zasedání v úterý 27. 9. 2022 ve 14.00 hodin v Galerii RUV.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Gaudeamus - Akadémia Bratislava 2022

4. 10. - 6. 10. 2022 | Incheba Expo Bratislava, Viedenská cesta 3-7, Bratislava 851 01

Jako každý rok se i letos budeme účastnit Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání. Naleznete nás 4. - 6. 10. 2022 v Incheba Expo Bratislava. Přijďte se s námi pobavit o možnostech studia na MU. Rádi zodpovíme všechny Vaše otázky!

Web | iCal | Webcal

 

Slavnostní představení Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI)

12. 10. 2022 | Univerzitní kino Scala, Moravské nám. 127, Brno

Hlavním posláním institutu je vědecká činnost v oblastech veřejného zájmu, obecným cílem vědecké agendy SYRI je posílení společenské odolnosti ve vztahu k rizikovým a krizovým situacím. Založení institutu SYRI otevírá jedinečné možnosti spolupráce mezi akademickou a veřejnou sférou. Institut sdružuje 150 vědců z Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR a je financován z Národního plánu obnovy.

iCal | Webcal

 

Mezioborová konference Život ve zdraví 2022

13. 10. - 14. 10. 2022 | Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 9.

Mezioborová konference

Život ve zdraví 2022

Konference se koná pod záštitou doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D., děkana Pedagogické fakulty MU. Řadí se mezi tradiční akce pořádané fakultou. Cílem konference je mezioborová výměna výzkumných, didaktických a praktických poznatků z oblasti ochrany a podpory zdraví. Konference je příspěvkem k řešení projektu Výzkum kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví pro předškolní a mladší školní věk (MUNI/A/1286/2021).

Datum a místo konání:

13. – 14. října 2022.

Forma jednání: prezenční

Místo konání prezenční formy konference: Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 9.

Zahájení konference: čtvrtek 13. 10. 2022 v 10:30, Relaxační a konferenční místnost, Poříčí 9 (suterén).

Ukončení konference: pátek 14. 10. 2022 v odpoledních hodinách.

Leták | iCal | Webcal

 

Den podnikavosti na PedF MU

2. 11. 2022 | Učebna 50, Poříčí 9

Ve středu 2. listopadu 2022 proběhne Den podnikavosti na PedF MU. Akce je určena všem studentkám a studentům, kteří přemýšlí o vzdělávání inovativně, rádi pracují s nápady, zajímají se o trendy ve vzdělávání a přistupují k učení druhých s otevřenou myslí a neutuchající energií. Tento den již tradičně proběhne v čase 14:00-15:45 panelová diskuse k podnikavosti ve vzdělávání s názvem:Vzdělavatelé v měnícím se světě.

V panelové diskusi vystoupí:

  • Petr Holík (Nenásilný podcast)
  • Zuzana Beránková (podnikavá učitelka ZŠ Gajdošova)
  • Jana Klusáková Seďová (Replug me)
  • Lucie Rohlíková (specialistka na moderní technologie ve vzdělávání učitelů ze Západočeské univerzity v Plzni).

Panelová diskuse bude probíhat hybridně (v učebně 50, Poříčí 9) a on-line.

Odkaz najdete brzy na webu katedry pedagogiky zde:https://www.ped.muni.cz/pedagogika/panel-2022/.

Následuje studentská akceFestival nápadů: studenti studentům. Festivalbude probíhat v čase od 16:00-21:30 v Konferenční a relaxační místnosti (RUV), v přízemním podlaží Poříčí 9, budova A. Festival nabídne studentům, učitelům i akademikům pohled na studentské aktivity ve vzdělávání v jiné podobě. Studenti budou v krátkých výstupech hovořit o svých vlastních projektech a nápadech, v posterové sekci představí projekty ve vzdělávání, které mají významný sociální impakt a vznikly v průběhu studia na PedF MU nabo na KISKu FFMU. Součástí festivalu je zdarma seminář o práci s nápadem lektorovaný Veronikou Šancovou, zakladatelkou vzdělávací organizace Prototýpci. Festival nabídne neformální atmosféru s občertvením a příležitostí pro networking studentů mezi sebou a pro setkání se zajímavými hosty z JICu, Lipky a z platformy Podnikavá mysl. Festival moderuje Petr Sucháček.

Web | iCal | Webcal