•  
 
O fakultě

O fakultě

Hlavním úkolem fakulty je příprava a výchova učitelů pro 1. a 2. stupeň základní školy, v některých oborech i pro střední školy. Vedle učitelských programů realizuje fakulta studium speciálnísociální pedagogiky.

Fakulta poskytuje vzdělání v bakalářskémnavazujícím magisterském, magisterském a doktorském studijním programu. Skladbu studijních programů doplňuje celoživotní vzdělávání, které svými doplňujícími, rozšiřujícími, specializačními a rekvalifikačními programy i krátkodobými kurzy reaguje na poptávku pedagogické praxe.

Uplatnění absolventů Pedagogické fakulty a jejich kompetence

Bakalářští absolventi

  • výkon pedagogického asistenta učitele na základní škole
  • výkon instruktora ve střediscích volného času
  • absolventi jsou připraveni pro sociálně výchovnou práci s lidmi všech věkových a sociálních skupin
  • pro práci speciálně-pedagogickou činnost ve speciálních mateřských školách a školských zařízeních

Magisterští absolventi

  • zisk učitelské kvalifikace podle zvolené specializace na základních a středních školách a školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Absolventi doktorského studia

  • akademičtí pracovníci na vysokých školách – v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky a pedagogického výzkumu
  • uplatnění ve státní sféře nebo ve firemním managementu.

Na podstranách naleznete:

 
 
Archivovaná verze z webu PdF