•  
 
Věda a výzkum

Věda a výzkum

Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů zajišťuje mimo další úkoly především následující agendu:

  • doktorské studium
  • habilitační řízení
  • řízení ke jmenování profesorem
  • vědecká rada fakulty
  • tvůrčí činnost fakulty
  • vnější vztahy fakulty

Na podstranách naleznete:

 
 
Archivovaná verze z webu PdF