•  
 
Stipendia

Stipendia

Stipendijní programy jsou vyhlašovány v souladu se Stipendijním řádem Masarykovy univerzity.

Stipendijní programy:

Stipendia přiznávaná mimo stipendijní programy:

Legislativa:

Formuláře ke stipendiím:

V případě nejasností se s dotazy ohledně stipendií můžete obrátit:

na paní Hanu Bednářovou - stipendijní programy:

na pana Mgr. Radka Pospíšila - stipendijní programy:

na paní Mgr. Hanu Florkovou - stipendijní program:

Stipendia ubytovací a sociální:

Podrobné informace naleznete na webu MU.

 
 
Archivovaná verze z webu PdF