•  
 

Studijní katalog pro akademický rok 2018/2019

Programy realizované v cizím jazyce

Studium v cizojazyčných programech je v souladu s čl. 5 § 58 zákona o vysokých školách zpoplatněno, studenti jsou samoplátci. Poplatek za studium v činí 3000 EUR za jeden akademický rok.

Bakalářské programy realizované v AJ

Lektorství anglického jazyka

Student v průběhu studia splní:

Navazující magisterské programy realizované v AJ

Učitelství anglického jazyka pro jazykové a základní školy

Student v průběhu studia splní:

Speciální pedagogika

Student v průběhu studia splní: