•  
 

Katalog předmětů pro CŽV 2019/2020

Programy k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět 2. stupně základní školy

Programy k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět pro střední školy

Programy k rozšíření učitelské kvalifikace na jiný druh školy

Programy k rozšíření učitelské kvalifikace na jiný stupeň základní školy

Programy k rozšíření učitelské kvalifikace - jazykové specializace 1. stupně základní školy

Rozšiřující program speciální pedagogiky

Učitelství pro mateřské školy

Doplňující programy

Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Studium k výkonu specializovaných činností

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Studium pro asistenty pedagoga

Programy podle akreditovaných studijních programů

Akreditované kvalifikační kurzy

Kurzy


Starší katalogy předmětů: