•  
 
Kombinované studium - navazující magisterské programy

Studijní katalog pro akademický rok 2019/2020

Kombinované studium | navazující magisterské programy

Jednooborové studium

Všichni studenti kromě studentů UOP, LOG, SOCP a SPZP zapisují k předmětům svého programu také předměty z části pedagogicko-psychologické propedeutiky.

Dvouoborové studium (kombinace 2 programů)

Studenti dvouoborového studia zapisují předměty obou studijních plánů - hlavního a vedlejšího (např. tedy Dě+RJ).

Všichni studenti zapisují k předmětům svých programů také předměty z části pedagogicko-psychologické propedeutiky.