•  
 
Studium

Studium na Pedagogické fakultě MU

je realizováno:

  • v prezenční formě - umožňuje studentovi vysoké školy pravidelnou účast na výuce, tj. na přednáškách, seminářích, cvičeních a dalších vzdělávacích aktivitách vedených akademickými pracovníky.
  • v kombinované formě - (dříve dálková) umožňuje studium s využitím studijních opor (ICT). Výuka probíhá zpravidla jeden nebo dva dny v týdnu.

pro absolventy středních a vyšších odborných škol

  • bakalářské programy
  • magisterské programy (dlouhé, pětileté)

pro absolventy bakalářského studia

  • navazující magisterské programy (krátké, dvouleté)

pro absolventy magisterských programů

  • rigorózní řízení
  • doktorské studium

pro absolventy středních, vyšších odborných škol a vysokých škol

  • celoživotní vzdělávání (požadované ukončené vzdělání je uvedeno u jednotlivých programů a kurzů)

 
 
Archivovaná verze z webu PdF