•  
 
Prezenční studium - bakalářské programy

Studijní katalog pro akademický rok 2019/2020

Prezenční studium | bakalářské programy

Jednooborové studium

Všichni studenti AJ, FJ, NJ, RJ, VV zapisují k předmětům svého programu také předměty z části pedagogicko-psychologické propedeutiky.

Dvouoborové studium (kombinace 2 programů)

Studenti dvouoborového studia zapisují předměty obou studijních plánů - hlavního a vedlejšího (např. tedy ČJ+Dě).

Všichni studenti kromě studentů FJHC a SOCP zapisují k předmětům svých programů také předměty z části pedagogicko-psychologické propedeutiky.