•  
 
Prezenční studium - navazující magisterské programy

Studijní katalog pro akademický rok 2019/2020

Prezenční studium | navazující magisterské programy

Jednooborové studium

Všichni studenti kromě studentů UOP, LOG, SOVC a SPZP zapisují k předmětům svého programu také předměty z části pedagogicko-psychologické propedeutiky.

Dvouoborové studium (kombinace 2 programů)

Studenti dvouoborového studia zapisují předměty obou studijních plánů - hlavního a vedlejšího (např. tedy ČJ+Dě).

Všichni studenti zapisují k předmětům svých programů také předměty z části pedagogicko-psychologické propedeutiky.