•  
 

Promoce

Místo konání promocí

Slavnostní promoce absolventů bakalářských, magisterských a navazujících studijních programů Pedagogické fakulty v prezenční i kombinované formě studia se konají v Aule Právnické fakulty MU, Veveří 158/70, 602 00 Brno.

Termíny promocí v roce 2019

  • Absolventi končící v termínu leden/únor 2019 budou promovat v termínu 11. 3. 2019.
  • Absolventi končící v termínu květen/červen 2019 budou promovat v termínu 8.-10. 7. 2019.

Přihlášení k účasti na promoci

Týká se absolventů, ne hostů:

Zájem o účast na promoci je nezbytně nutné předem vyjádřit závazným přihlášením. Přihlášení probíhá formou úhrady výdajů spojených s účastí na promoci. Podrobnosti níže.

Organizační pokyny

  • Rozpisy jednotlivých skupin jsou vytvořeny po uzavření objednávek úhrady za účast na promoci nejpozději 14 dnů před konáním aktu. Rozpisy jsou zpřístupněny v aplikaci Rozpisy v IS MU.
  • Zástupce každé promoční skupiny z prezenčního studia, který vystoupí na promoci s projevem studentů, kontaktuje s dostatečným předstihem studijní oddělení pro získání dalších informací.
  • K přípravě a nácviku slavnostního aktu se všichni dostaví nejméně 60 minut před stanoveným začátkem. Před začátkem ceremoniálu se zapíší do promoční knihy.
  • Průběh slavnostního aktu nelze rušit fotografováním a filmováním. Fotografie a videozáznam je možné objednat. Informace získáte před samotným začátkem promoce.
  • Prodej květin je v místě konání promoce zajištěn.
  • Případné další informace Vám poskytnou Vaše studijní referentky.

Úhrada výdajů spojených s promocí

Termín: nejpozději do 19. 6. 2019 včetně

Absolventi, kteří se účastní promoce, hradí částku ve výši 250,- Kč na výdaje spojené s organizací a průběhem celého aktu. Výdaje zahrnují zajištění živé hudby a květinové výzdoby. Úhrada se provádí prostřednictvím Obchodního centra MU.

Nedílnou součástí objednávky v Obchodním centru MU je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Promoce je veřejný ceremoniál, ze kterého je pořizován foto- a videozáznam. Účastníci promoce předem souhlasí se skutečností, že je akt natáčen, že je fotografován. Fotografie a videozáznam si mohou později u nasmlouvané společnosti objednat. Zpracovatelská firma veškeré osobní údaje a záznamy uchovává po dobu maximálně jednoho roku od jejich pořízení.

Slavnostního převzetí diplomu se mohou zúčastnit pouze ti absolventi, kteří výše popsaný souhlas udělili a současně uhradili stanovenou částku. Ostatní si mohou převzít diplom bez obřadu na studijním oddělení (viz odstavec níže).

Náhradní převzetí diplomu

Absolventi, kteří se slavnostní promoce neúčastní, si převezmou diplom v úředních hodinách na studijním oddělení, nejdříve však po termínu konání promoce. Diplom může převzít i zmocněnec vybavený plnou mocí s ověřenými podpisy. Pozor, diplomy nikdy nezasíláme poštou!

 
 
Archivovaná verze z webu PdF