•  
 
Oddělení projektové podpory

Oddělení projektové podpory

poskytuje konzultace a asistenční služby zájemcům o podávání grantů a vyhledávání dotačních možností.

Mezi hlavní činnosti tohoto pracoviště patří:

 • Služby pro předkladatele projektů:
  • zprostředkování informací od poskytovatelů dotace,
  • výklad pravidel poskytovatelů dotace,
  • koordinace podpory projektů ve spolupráci s ekonomickým oddělením, personálním oddělením, případně s odbornými útvary RMU,
  • zajištění formálních záležitostí nezbytných pro podpis projektových žádostí,
  • zajištění vnitřních systémových nastavení na MU pro přípravu a implementaci projektů.
 • Projektové poradenství:
  • administrativní a finanční poradenství,
  • informace o projektových příležitostech,
  • vyhodnocení nabídek ke spolupráci v projektech s jinými univerzitami,
  • pomoc při zlepšení orientace v dotačních schématech.
 • Podpora při realizaci projektů:
  • administrativní a finanční poradenství při realizaci projektů,
  • pomoc při přípravě monitorovacích, průběžných, dílčích a závěrečných zpráv projektu.
 • Veřejné zakázky:
  • konzultace při přípravě projektu, o jaký druh výběrového řízení se jedná.

Adresa sídla oddělení

Pedagogická fakulta MU
Oddělení projektové podpory

Poříčí 7
603 00 Brno

Ústředna:  +420 549 49 1111
Spojovatelka (vrátnice Poříčí 9/11): +420 549 49 1610
Identifikační číslo univerzity (pro všechny fakulty): 00216224

Úřední hodiny oddělení: pondělípátek 9.00–11.00

Bc. David Erbes | manažer pro koordinaci a správu projektů

Tel.: +420 549 49 3674 | E-mail: erbes@ped.muni.cz
Kde: Poříčí 7, místnost 165

Zabezpečovaná agenda:

 • správa rozpočtů národních a zahraničních projektů,
 • sledování čerpání finančních prostředků projektů v souladu s obecně platnými předpisy a pravidly zadavatelů,
 • konzultační a poradenská činnost v oblasti financování národních a mezinárodních projektů (GAČR, FRVŠ, OPVVV, Horizont 2020, Erasmus+, COST, TEMPUS, Grundtvig,  Visegrad),
 • příprava a administrace projektů OPVVV.

Mgr. Jana Jančíková | referentka projektové podpory

Tel.: +420 549 49 3949 | E-mail: jjancikova@ped.muni.cz
Kde: Poříčí 7, místnost 165

Zabezpečovaná agenda:

 • administrace a správa národních projektů: výzkumné záměry, GA ČR, MU, rozvojové programy MŠMT, resortní projekty (MŠMT, MK aj.), Aktion, Jihomoravský kraj, Program rektora MU na podporu tvůrčí činnosti studentů aj.,
 • návrhy kandidátů do oborových rad, komisí apod. (GA ČR, MU, FRMU),
 • administrace projektů OPVVV
 • administrace databáze projektů v systému ISEP.

Mgr. Jitka Sedlačková  |  referentka projektové podpory 

Tel.: +420 549 49 6739 | E-mail: sedlackova@ped.muni.cz
Kde: Poříčí 7, místnost 165

Zabezpečovaná agenda:

 • administrace a správa mezinárodních projektů (Horizont 2020, Erasmus+, COST, TEMPUS, Grundtvig, Visegrad),
 • vyhledávání a zveřejňování informací o zahraničních projektech (nové výzvy, možnosti partnerství),
 • příprava a administrace projektů OPVVV, 
 • příprava a administrace projektů Interreg SK-CZ, AT-CZ
 • administrace databáze projektů v systému ISEP.
 
 
Archivovaná verze z webu PdF