•  
 
Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku

Harmonogramy jednotlivých studijních období jsou ukládány v Informačním systému. Obsahují zejména vymezení období výuky, zkouškového období, období prázdnin a dále např. období pro registraci a zápis předmětů, pro podávání žádostí o zápis do následujícího semestru, datum zveřejnění rozvrhu aj.

Harmonogram studijních období Jaro a Podzim

Schválený harmonogram studijních období je k dispozici v ISu

Informace pro účastníky CŽV

Harmonogram akademického roku pro CŽV najdete v sekci CŽV.

Organizace praxí 2019/2020

Podzimní semestr 2019: 16. 9. 2019 – 13. 12. 2019

Jarní semestr 2020: 17. 2. 2020 – 9. 5. 2020

Upozornění: V době konání praxí výuka příslušných ročníků odpadá.

OBOROVÉ PRAXE

3. ročník bakalářského studia pedagogického asistentství dvou oborů pro ZŠ, oborů se zaměřením na vzdělávání, lektorství cizích jazyků:
Oborová praxe: 30. 9. – 11. 10. 2019 v podzimním semestru 2019

3. ročník bakalářského studia – Pedagogicko-psychologická praxe (průběžně):
16. 9. – 13. 12. 2019 v podzimním semestru 2019 nebo 17. 2. – 9. 5. 2020 v jarním semestru 2020.


UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Podzimní semestr (průběžné praxe):

1. ročník
IPPp02: 16. 9. – 20. 9. 2019
IPPk02: 2 dny v semestru (termín si volí student individuálně)

2. ročník
IPPp07: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk07: 8 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

3. ročník
IPPp11: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk11: 12 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

Jarní semestr:

1. ročník
IPPp05: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk05: 8 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

2. ročník
IPPp10: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk10: 8 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

3. ročník
IPPp13: 2 hodiny každý pátek v semestru
IPPk13: 12 hodin v semestru (termín si volí student individuálně)

Podzimní semestr (souvislé praxe):

4. ročník
ZS1MP_SPP1: 4. 11. – 22. 11. 2019
ZS1MK_SPP1: 2 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

5. ročník
ZS1MP_SPP3: 2. 9. – 20. 9. 2019
ZS1MK_SPP3: 3 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

Jarní semestr:

4. ročník
ZS1MP_SPP2: 16. 3. – 3. 4. 2020
ZS1MK_SPP2: 2 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

5. ročník
ZS1MP_SPP4: 17. 2. – 13. 3. 2020
ZS1MK_SPP4: 3 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)


UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Podzimní semestr:

Bakalářské studium
1. ročník
XPPp02: 7. 10. – 10. 10. 2019
XPPk02: 11. 10., 18. 10. a 25. 10. 2019

2. ročník
XPPp08: každý týden v úterý 8 – 12 hod.
XPPk08: 15. a 29. 11. 2019    

3. ročník
XPPp13: 16. 9. – 4. 10. 2019
XPPk13: 3 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)

Jarní semestr:

1. ročník
XPPp04: každou středu a čtvrtek 8 - 10 hod.
XPPk04: 20. 3. a 3. 4. 2020

2. ročník
XPPp10: 20. 4. – 23. 4. 2020
XPPk10: 3. 4. a 24. 4. 2020

3. ročník
XPPp14: 17. 2. – 6. 3. 2020
XPPk14: 3 týdny v semestru (termín si volí student individuálně)


SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Podzimní semestr:

Jednooborové bakalářské studium speciální pedagogiky

Speciální pedagogika – (3. semestr)
SP4BP_OXP Odborná praxe průběžná: 30. 9. – 13. 12. 2019
SPp314 Odborná praxe průběžná: 30. 9. – 13. 12. 2019

Speciální pedagogika – (5. semestr)
SP4BP_PX2 Odborná praxe průběžná: 30. 9. – 13. 12. 2019
SPp007 Odborná praxe průběžná: 30. 9. – 13. 12. 2019

Speciální pedagogika – komunikační techniky – (5. semestr)
SPLBP_PX2 Odborná praxe: 2. 12. – 13. 12. 2019
SPpk13 Speciálněpedagogická praxe – Odborná praxe diagnostická: 18. 11. – 13. 12. 2019

Dvouoborové studium speciální pedagogiky

Web katedry pedagogiky: www.ped.muni.cz/pedagogika/informace-pro-bc 

Jednooborové navazující magisterské studium

Speciální pedagogika (3. semestr)
SP4MP_PXS2 Pedagogická praxe souvislá 2: 25. 11. – 13. 12. 2019
SPp517 Pedagogická praxe souvislá 2: 25. 11. – 13. 12. 2019
SPSMP_PXS2 Pedagogická praxe souvislá: 2 25. 11. – 13. 12. 2019
SPp906 Pedagogická praxe souvislá: 25. 11. – 13. 12. 2019
SPAMP_PXS2 Odborná praxe souvislá 2: 25. 11. – 13. 12. 2019
IVP113 Odborná praxe průběžná 1: 1. 10. – 7. 12. 2019
SPpK68 Speciálněpedagogická praxe intervenční II – Odborná praxe souvislá: 16. 9. - 27. 9. 2019

Speciální pedagogika pro učitele (3. semestr)
SPSMP_PXS2 Pedagogická praxe souvislá 2: 25. 11. – 13. 12. 2019
SPp906 Pedagogická praxe souvislá: 25. 11. – 13. 12. 2019
SPpK68 Speciálněpedagogická praxe intervenční II – Odborná praxe souvislá: 16. 9. - 27. 9. 2019

Speciální pedagogika – komunikační techniky (1. semestr)
SPpK68 Speciálněpedagogická praxe intervenční II – Odborná praxe souvislá: 16. 9. - 27. 9. 2019

Dvouoborové navazující magisterské studium

Učitelská praxe 1 – průběžná web katedry pedagogiky:
www.ped.muni.cz/pedagogika/informace-pro-studenty-a-vyucujici-nmgr-programu

Učitelská praxe 3 – souvislá web katedry pedagogiky:
www.ped.muni.cz/pedagogika/informace-pro-studenty-a-vyucujici-nmgr-programu


SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Informace k pedagogickým praxím:

Pro nové akreditace od ak. roku 2017/2018 informace v interaktivní osnově IS, pro starší akreditace informace v moodlinka – Praxe studentů Katedry sociální pedagogiky (TIV)

Podzimní semestr:

Bakalářské studium:

SOp155 (starý kód SV4BP_SPX3): 2. 9. – 30. 9. 2019
SOp136 (starý kód SV4BP_SPX1): 10 dní pobytu
SOp135 (starý kód SV4BP_PPX2): 2h./ týdně
SOp139: 10 dní pobytu

Jarní semestr:

SOp115 (starý kód SV4BP_ExOZ): 2h./ 1X za 14 dní
SOp145 (starý kód SV4BP_SPX2): 4. 5. – 15. 5. 2020
SOp125 (starý kód SV4BP_PPX1): 2h./ týdně


PRAXE PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO MODULU (společný základ)

Podzimní semestr:

Bakalářské studium 

Asistentská praxe – asistent pedagoga
SZ6055: 7. 10. – 13. 12. 2019
SZ6036 - kombi: Individuálně
SZ6007: viz webové stránky katedry sociální pedagogiky

Navazující magisterské studium

SZ6040, SZ6093: 7. 10. – 13. 12. 2019
SZ6050, SZ6095 - kombi: 14. 10. – 13. 12. 2019
XX6003: 18. 11. – 13. 12. 2019
XX6003 - kombi: 21. 10. – 13. 12. 2019

Jarní semestr:

Bakalářské studium 

Asistentská praxe – asistent pedagoga

SZ6085: 2. 3. – 8. 5. 2020
SZ6088 - kombi: individuálně
SZ6007: viz katedra sociální pedagogiky

Navazující magisterské studium (pozn. XX je v kódu zkratka studovaného oboru)

XX6002: 4. 5. – 29. 5. 2020
XX6002 - kombi: 9. 3. –   7. 5. 2020

SZ6640, SZ6693 , SZ6650 (kombi) Teaching Practice 1 - předměty vyučované v anglickém jazyce,
AJ6002, AJ6005 Teaching Practice 2 – předměty vyučované v anglickém jazyce,
AJ6003, AJ6006 - Teaching Practice 3 – předměty vyučované v anglickém jazyce

 
 
Archivovaná verze z webu PdF