•  
 

Informace pro uchazeče

Tato sekce slouží především uchazečům o doktorské studium na Pedagogické fakultě MU. Naleznete zde všechny důležité informace o jednotlivých studijních oborech a přijímacím řízení.

Doktorské studium se na PdF MU uskutečňuje v těchto programech:

Přijímací řízení

Kontakty

Legislativa

Formuláře