•  
 
Vstupní test A2 - NJ: Gramatika a slovní zásoba
 
Hlavní menu
Nadcházející události
Odkazy

Vstupní test A2 – NJ: Gramatika a slovní zásoba

Gramatika

 • Verben (slovesa) Präsens, Perfekt, Preteritum, Futur, Imperativ, Modalverben
 • Verben mit Präfix: trennbar und untrennbar (slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami)
 • Reflexive Verben (zvratná slovesa)
 • Substantive (podstatná jména)
 • Genus (rod)
 • Bestimmter und unbestimmter Artikel (určitý a neurčitý člen)
 • Singularformen (jednotné číslo)
 • Pluralformen (koncovky množného čísla)
 • Deklination (skloňování)
 • Pronomen (zájmena)
 • Personalpronomen (osobní zájmena)
 • Possessivpronomen (přivlastňovací zájmena)
 • Reflexivpronomen (zvratná zájmena)
 • Deklination (skloňování zájmen)
 • Adjektive (přídavná jména)
 • Deklination (skloňování)
 • Komparation (stupňování)
 • Präpositionen (předložky)
 • mit Dativ (se 3. pádem)
 • mit Akkusativ (se 4. pádem)
 • mit Dativ oder Akkusativ (se 3. nebo se 4. pádem)
 • Satztypen und Verbstellung, Satzrahmen (typy vět, postavení slovesa, větný rámec)
 • Aussagesätze (oznamovací věty)
 • Fragesätze (tázací věty)
 • Hauptsätze (hlavní věty)
 • Nebensätze (vedlejší věty)
 • Konnektoren (spojky): und, aber, oder, denn, deshalb, trotzdem, dass, wenn, als, weil, damit ...

Okruhy slovní zásoby

 • Wohnen
 • Stadt und Land
 • Mein Leben und meine Familie
 • Freunde
 • Arbeit und Beruf
 • Ausbildung und Schulen
 • Hobbys
 • Kultur
 • Sport
 • Reisen
 • Länder, Nationalitäten
 • Einkaufen
 • Essen, Restaurants
 • Mode
 • Natur und Naturschutz
 • Feste feiern
 • Deutschsprachige Länder
 
 
Archivovaná verze z webu PdF