•  
   

O katedře

Vítejte na stránkách Katedry psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Najdete zde:

  • studijní informace, 
  • aktuality o akcích pořádaných Katedrou psychologie,
  • projekty řešené našim pracovištěm.

Katedru psychologie najdete v prvním patře budovy Pedagogické fakulty – Poříčí 31, Brno.

Web: Katedra psychologie

Studium

Vedle výuky psychologických disciplín u studentů Učitelství 1. stupně ZŠ a Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů se podílejí učitelé katedry psychologie na výuce pedagogického minima, ve studiu bakalářském, rozšiřujícím a různých dalších formách, které Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity organizuje, a kde je ve studijním programu zahrnuta psychologie.

Členové katedry vždy pedagogicky působili a působí při výuce učitelské psychologie i na jiných fakultách Masarykovy univerzity, a to zejména na přírodovědecké, lékařské a filozofické, včetně výuky na Univerzitě třetího věku.

Od akademického roku 2009/2010 se každoročně pod záštitou Katedry psychologie otevírá v rámci CŽV specializační Studium pro výchovné poradce a Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů.

 
 
Archivovaná verze z webu PdF