•  
   

O katedře

My to dělat nebudeme!
Vy nás nutíte přemýšlet!

(Výrok účastnice výtvarného kursu pro seniory, který vedla Zuzana Ištvánová, doktorandka Katedry výtvarné výchovy)

Katedru výtvarné výchovy najdete ve třetím patře Pedagogické fakulty – Poříčí 7, Brno.

Aktuální web: Katedra výtvarné výchovy

Týden výtvarné kultury

Studium arteterapie

Studium

Katedra výtvarné výchovy má akreditaci na všechny tři stupně vysokoškolského studia.

 V tříletém bakalářském stupni lze studovat výchozí program Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání samostatně jako jednooborový i v dvojkombinaci s jiným programem.

 Ve dvouletém navazujícím magisterském stupni nabízí katedra Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby a neučitelský program Galerijní pedagogika a zprostředkování umění, který je ojedinělý v České republice a připravuje odborníky pro galerijní práci (mj. profese „edukátor v kultuře“).

 Doktorský studijní program pod názvem Teorie galerijní a výtvarné pedagogiky je v základním studiu čtyřletý a zaměřuje se na oborový výzkum a teorii.

 
 
Archivovaná verze z webu PdF