•  
   

O katedře

Vítejte na stránkách Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Katedra vznikla 1. ledna 2016 spojením katedry tělesné výchovy a katedry výchovy ke zdraví.

Katedra vzdělává a připravuje:

  • v bakalářském studiu odborníky pro výchovu ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
  • v navazujícím magisterském studiu učitele výchovy ke zdraví pro základní školy

Katedra se také podílí na vzdělávání studentů v programech:

  • Učitelství pro mateřské školy
  • Učitelství pro 1. stupeň základní školy
  • Vychovatelství

Katedra rovněž nabízí volitelné kurzy pohybových a zdravotně orientovaných aktivit pro studenty všech forem studia na Masarykově univerzitě.

Web:

sekce tělesné výchovy

 
 
Archivovaná verze z webu PdF