•  
   

O katedře

Katedra technické a informační výchovy je jednou z kateder Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Na stránkách katedry jsou přehledně uvedeny všechny informace o činnosti katedry pro širší veřejnost i aktuální informace pro studenty.

Katedru technické a informační výchovy najdete v přízemí a suterénu Pedagogické fakulty – Poříčí 31, Brno.

Web: Katedra technické a informační výchovy

Mezinárodní konference: Nové technologie ve výuce

Studium

Katedra technické a informační výchovy:

  • Připravuje pedagogické asistenty v bakalářském prezenčním studiu technické a informační výchovy. Absolvent bakalářského stupně se může uplatnit podle potřeb a možností základních škol jako správce výpočetní techniky a odborný poradce pro její využívání pro ostatní učitele, tvůrce www stránek školy, organizátor vydávání školního časopisu, odborný dozor v počítačových učebnách, správce odborných sbírek a kabinetů, vedoucí technické zájmové činnosti, odborník zajišťující řešení technických problémů školy apod.
  • Připravuje budoucí učitele v  následném magisterském prezenčním studiu učitelství technické a informační výchovy. Absolventi získávají způsobilost vyučovat na základních školách předměty technického a informačně technologického charakteru, které tyto školy realizují pod různými názvy (např. praktické činnosti, technická praktika, provoz a údržba domácnosti, design a konstruování, práce s výpočetní technikou, práce s digitální technikou, informatika apod.). Mohou se také podílet na správě výpočetní techniky a počítačových sítí na ZŠ.
  • Zajišťuje pro studenty všech oborů na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity výuku v oblasti informačních technologií, která je součástí tzv. všeobecného základu.
  • Podílí se na přípravě budoucích učitelů v prezenčním i kombinovaném studiu učitelství pro 1. stupeň základních škol. Podíl na tomto druhu studia spočívá v přípravě učitelů pro výuku praktických činností s různými materiály na 1. stupni základních škol a pro výuku předmětů informačně technologického charakteru.
  • Zajišťuje výuku v kurzech informačních technologií pro Univerzitu třetího věku.
 
 
Archivovaná verze z webu PdF