•  
   

Aktuálně

 • Pro více aktualit sledujte naši Facebookovou skupinu - Katedra německého jazyka a literatury.
 • Největší studentská organizace na světě AIESEC nabírá nové členy. Přihlašování je možné do 4. 10. 2020. Více informací zde
 • III. kolo nominací na studijní pobyty Erasmus+ na jarní semestr 2021 je na KNJL otevřeno do 1. 10. 2020. 24.09.2020 od 14.00 do 15.00 proběhne online informační schůzka na fakultním Facebooku. Více informací zde.
 • Freistaat Bayern vypisuje roční stipendium na studijní pobyty v rámci magisterského či doktorského studijního programu na některé z bavorských univerzit. Více informací zde či na webu. Termín podávání žádostí: 1. 12. 2020.
 • Bilingvní škola KOMENSKY ve Vídni hledá praktikanty z řad studentů - výzva zde. Studentům, kteří mají zapsaný předmět "Souvislá oborová praxe bakalářského studia němčiny", bude tento předmět uznán bez nutnosti dalších požadavků. U předmětů "Učitelské praxe 2 nebo 3" je pak potřeba splnit požadovaný počet hodin vlastní výuky a další požadavky, které jsou formulované na webu katedry pedagogiky - zde
 • Zajímaly by Vás možnosti studia v Německu? Zúčastněte se online schůzky, kde se vše dozvíte - více informací v zde.
 • II. kolo nominací na studijní pobyty Erasmus+ na jarní semestr 2021 je otevřeno do 4. 6.  2020 včetně. Více informací zde.
 • České centrum Vídeň přijme stážisty od července/září 2020. Více informací zde.
 • České centrum v Berlíně hledá průběžně stážisty se zájmem o českou kulturu a její propagaci v Berlíně a v Německu. Nabízíme tři zaměření:
 • - Stáž 1 - zaměření: překlady, PR, práce s textem (nejbližší datum nástupu: 01.08.2020)- Stáž 2 - zaměření: grafika a fotodokumentace (nejbližší datum nástupu: 01.10.2020)- Stáž 3 - zaměření: produkce, programová koordinace (nejbližší datum nástupu: 01.08.2020) Délka stáže je minimálně 4 měsíce, ideálně 6 a více měsíců, pracovní doba 40 hodin týdně. Další informace na webu: berlin.czechcentres.cz/cs/o-nas/kariera-v-cc/staz-v-ceskem-centru/
 • Zajímá Vás nabídka dobrovolnických míst v Německu od podzimu 2020? Pak se podívejte na aktuální nabídku těchto míst v Regensburgu, Mnichově, Würzburgu, Stuttgartu a Schönsee: http://www.ahoj.info/evs-vacancies
 • Otevíráme I. kolo výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ pro akademický rok 2020/21: přihlašovat se můžete od úterý 11. února 2020 do úterý 3.3.2020 (23.59 hod). Přihláška v žádném případě nesupluje výběrové řízení. Jedná se pouze o technickou podporu pro sběr žádostí, ale samotné výběrové řízení je plně v kompetenci katedry.
 • Odkaz na přihlášku: isois.ois.muni.cz/en/outgoing-application/application/.
 • Informace o Erasmus+: czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus-plus
 • V pátek 7. 2. 2020 od 9 hodin se koná v učebnách 63 a 64  naše STUDENTSKÁ KONFERENCE. Přijďte podpořit své kolegyně a kolegy a získat inspiraci pro vlastní účast na konferencích následujících.
 • Dne 29. 1. 2020 se uskuteční setkání katedry NJL s vyučujícími německého jazyka z různých typů škol. Více informací zde.
 • Od roku 2019 se členové katedry společně se ZŠ Křídlovická podílejí na mezinárodním projektu Erasmus+ MALWE. Dalšími partnery jsou Německo, Rakousko, Polsko. Více informací zde.
 • Česko-německé kulturní Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee (Východní Bavorsko) nabízí
  tříměsíční stáže v oblasti kulturního managementu. Místo je volné od ledna 2020. Více informací zde.
 • Zveme Vás na přednášku prof. Bukrhardta na téma "Linguistik und populäre Sprachkritik", která se uskuteční v úterý, 29. 10. 2019, 14.00 – 15.30 h. v učebně 4 a v pátek, 1. 11. 2019, 10.00 – 11.30 h. v učebně 55. Pozvánka ke stažení zde.
 • V květnu 2020 se bude na Ostravské univerzitě konat konference Svazu Germanistů České republiky s názvem "Form und Funktion"  Více informací zde. Přihlašovací formulář ke stažení zde.
 • Co takhle vyjet na stáž do jednoho z Českých centrech v zahraničí? Do Berlína, Madridu, Varšavy, Athén, Bratislavy, Budapešti, Stockholmu, Rotterdamu, Milána, Říma, Bukurešti, Sofie, Mnichova, Vídně
 • AKTION Česká republika-Rakousko nabízí stipendium pro přípravu diplomové či disertační práce - více informací https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/semestralni-a-vy/. 
 • Od 19. do 29. září 2019 bude na KNJL probíhat III. kolo nominací na studijní pobyty Erasmus+ (pouze pro pobyty v jarním semestru 2020). Více informací zde.
 • Moravská zemská knihovna hledá stážistu s NJ/AJ na období září – prosinec 2019. Více informací zde.
 • V pátek 21. 6. se koná STUDENTSKÁ KONFERENCE. Přijďte podpořit studentky a studenty naší katedry a získat inspiraci pro vlastní účast na konferencích následujících. Učebna 64: didaktická sekce, učebna 63: lingvistická a literární sekce.
 • Dne 19. 6. se na PdF uskuteční seminář "Učíme se anglicky a německy snadněji: Žáci se specifickými poruchami učení a elektronická podpora". Více informací pro zájemce zde. Přihlášení probíhá online zde.
 • Zveme Vás na přednášku BA. Kathariny Lorenz Personalmanagement an pädagogischen Hochschulen in Österreich“, která se uskuteční dne 25. 4. 2019 od 14:30 hodin v RUVu (na Pedagogické fakultě MU, Poříčí 9). Pozvánku naleznete zde.
 • WORKSHOP 22. 5. 2019 na katedře NJL - Přijměte srdečné pozvání na workshop prof. Katelhön na téma "Mediace v jazyce - klíčová kompetence ve výuce NJ". Nevíte, co si pod tím představit? Jedná se o jedno z didaktických témat, které je aktuální, smysluplné a záživné. Přijďte, dozvíte se víc včetně praktických tipů do výuky. Určeno studentům NJ všech ročníků. Bližší info zde. Těšíme se na Vaši účast!
 • Aktualizovanou verzi Průvodce studiem naleznete zde.
 • Ve čtvrtek 25. 4, od 10.00 do 11.30 hod se bude v učebně 55 konat přednáška dr. Borise Blahaka (z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, Katedry germanistiky a slavistiky, původem je dr. Blahak z Straubingu v Bavorsku) s názvem "Hauptmerkmale der bairischen Dialekte im Freistaat Bayern". 
 • Od roku 2017 se členové katedry podílejí na řešení mezinárodního projektu Digital English and German task bank for 4th-8th class dyslexic learners (ENGaGE), jehož cílem je vytvořit elektronickou oporu pro žáky speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce angličtiny a němčiny.   V osmi tematických modulech pro každý jazyk je zpracováno množství úloh, které zohledňují především obtíže žáků se specifickými poruchami učení (SPU) při osvojování cizího jazyka v inkluzivní třídě. Je v nich uplatňován princip diferenciace (jsou vhodné i pro žáky bez SPU), vizualizace, kreativita i prvky projektové výuky. Velký motivační potenciál má jejich online podoba.

  Pokud byste se rádi podíleli na pilotování materiálů pro výuku němčiny na svých školách, ozvěte se paní prof. Janíkové (janikova@ped.muni.cz).
  Pro více informací navštivte webovou stránku projektu http://engage.uni-miskolc.hu/index.php/project/

 • 9. 3. 2019 do našich lavic dnes usedli žáci základních a středních škol účastnící se MjUNIVERZITY. Foto zde.
 • Zveme Vás na přednášku a workshop paní prof. Schramm (Uni Wien) k tématu “Extensives Lesen im DaF-Unterricht der Sekundarstufe. Unterrichts- und Forschungserfahrungen aus dem LEELU-Projekt”. Místo konání: RUV PdF MU, 13. 11. 2018 od 14 do 15:45 hodin. Pozvánka ke stažení zde.
 • Setkání s německým rezidentem, panem Bernhardem Setzweinem již tuto středu 10. října 2018 ve 12:00 hodin v posluchárně K32, Veveří 28, Brno (FF, MUNI). Více informací o setkání v pozvánce. O Bernhardu Setzweinovi a projektu Lipsko 2019, v rámci kterého se toto setkání koná, si pak můžete přečíst zde: ahojleipzig2019.de/cs/mitwirkende/bernhard-setzwein, blog pana Setzweina zde: www.bernhardsetzwein.de 

 • Zveme Vás na přednášku švýcarského velvyslance Dominika Furgler s názvem "Die Mehrsprachigkeit der Schweiz", která se bude konat dne 3. 10. 2018, v 11 hodin, v místnosti RUV, Poříčí 9.
 • Nabídka celoročních stipendií do Bavorska k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2019/20 je 1. prosinec 2018. Více informací naleznete zde: www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku.
 • V nakladatelství Dr. Kovač vyšel sborník z konference Sprachen verbinden, která se konala na naší katedře v červnu 2016.