•  
   

O našem oddělení

Vítejte na stránkách oddělení Centra jazykového vzdělávání MU na Pedagogické fakultě.

Oddělení CJV na PdF MU je součástí CENTRA JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MU, které zabezpečuje výuku cizích jazyků pro studenty na všech 9 fakultách Masarykovy univerzity. Více informací o CJV MU na: https://www.cjv.muni.cz/cs/

Kromě povinných, povinně-volitelných a volitelných kurzů, jež jsou součástí studijních programů na Masarykově univerzitě, CJV MU realizuje i řadu komerčních kurzů. Nabízeny jsou intenzivní a semestrální kurzy angličtiny, němčiny, franzouzštiny, španělštiny, češtiny pro cizince, čínštiny a dalších jazyků, a rovněž letní školy.

Aktuální nabídka komerčních kurzů Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity: https://is.muni.cz/auth/obchod/fakulta/rect/cjv/

Oddělení CJV na PdF naleznete v Brně na Poříčí 7 (Pedagogická fakulta, budova B) v 5. patře.

Studium cizího jazyka na PdF MU

Oddělení CJV na PdF zabezpečuje výuku povinně-volitelného cizího jazyka (angličtina, němčina a ruština) pro studenty bakalářských a navazujících magisterských programů u všech oborů (s výjimkou oborů Učitelství pro MŠ a Učitelství pro 1. stupeň). V doktorském stupni studia do působnosti oddělení spadají cizojazyčné předměty na úrovni C1.

Organizace studia

PREZENČNÍ STUDIUM 

Bakalářské

  • 2 semestry povinně-volitelného jazyka „A“ a „B“ zakončeny zkouškou po 2. semestru výuky na úrovni B1 dle CEFR (doporučený zápis ve 2., resp.3. semestru studia).

Navazující magisterské

  • 2 semestry povinně-volitelného jazyka „C“ a „D“ zakončeny zkouškou po 2. semestru výuky na úrovni B2 dle CEFR (doporučený zápis v 1., resp. 2. semestru studia). 

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Bakalářské

  • 1 semestr povinně-volitelného jazyka zakončen zkouškou na úrovni B1 dle CEFR (doporučený zápis ve 2. semestru studia). 

Navazující magisterské

  • 1 semestr povinně-volitelného jazyka zakončen zkouškou na úrovni B2 dle CEFR (doporučený zápis v 1. semestru studia).

DOKTORSKÉ STUDIUM

Oddělení rovněž zajišťuje výuku a zkoušky z angličtiny a němčiny pro studenty doktorského studia Pedagogické fakulty MU. Také umožňuje skládat zkoušky z ruštiny a z francouzštiny -  zprostředkovává zkoušející a garanci CJV na jiných fakultách MU.

  • 1 semestr povinně-volitelného jazyka zakončen zkouškou na úrovni C1 dle CEFR (doporučený zápis ve 3. semestru studia). 
 
 
Archivovaná verze z webu PdF