•  
   

O katedře

Vítejte na stránkách Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Katedru hudební výchovy najdete ve třetím patře Pedagogické fakulty – Poříčí 31, Brno.

Web: Katedra hudební výchovy

Historie katedry

Katedra hudební výchovy je součástí Pedagogické fakulty od jejího vzniku v roce 1946 a za více než půl století své existence vychovala tisíce kvalifikovaných učitelů hudební výchovy pro všechny typy a stupně škol. Mezi pedagogy i  absolventy tohoto pracoviště figuruje řada osobností mezinárodního vědeckého i uměleckého významu.

Významnou aktivitou katedry, jejíž tradice sahá do 60. let dvacátého století, jsou pravidelné mezinárodní hudebně pedagogické konference MUSICA VIVA IN SCHOLA. Jsou pořádány ve spolupráci s Českou hudební společností, volně navazují na aktivity ISME (International Society for Music Education) a tematicky akcentují vždy aktuální okruhy problémů hudební výchovy.

Činnost katedry

Vědecká, odborná a publikační aktivita pracovníků katedry je vedle tvorby studijních textů, učebnic a monografií zaměřena zejména do okruhu problémů hudební sociologie, hudební axiologie, estetiky, sémiotiky aj., a prostřednictvím konkrétních empirických výzkumů v celé oblasti hudební výchovy a hudební kultury usiluje o zachycení dynamiky proměn sociálních funkcí hudby v současném světě a životě mladého člověka. (B. Crha, B. Knopová, J. Kučerová, M. Sedláček).

Profil katedry je významně dotvářen bohatou uměleckou činností zaměřenou na kompozici a interpretaci soudobé hudby (skladatel M. Košut, P. Hala – klavír) a na autentickou interpretaci staré hudby (V. Richter – zpěv, I. Bartoš – varhany). Bilance tvůrčích činů zahrnuje např. účast na prestižních festivalech v ČR (Pražské jaro), v zahraničí (Bach Tage Hamburk), spolupráci s Národním divadlem Brno, rozhlasem a televizí v řadě evropských zemí a významnými vydavatelstvími zvukových nosičů (Supraphon, Arta).

Studium

Aktuálně katedra nabízí v bakalářských a magisterských typech studijní programy:

  • Učitelství hudební výchovy pro základní školy
  • Učitelství hudební výchovy pro střední školy
  • specializované studijní obory Hra na klavír, Sólový zpěv, Řízení sboru
Studium v doktorském studijním programu:

  • Specializace v pedagogice – obor Hudební teorie a pedagogika
V oboru Hudební výchova je také akreditováno habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Studijní programy učitelství jsou koncipovány s cílem připravit budoucí učitele pro plně kvalifikovanou výuku a vybavit je nejen teoretickými vědomostmi, ale i praktickými hudebními dovednostmi, jež jsou výchozím předpokladem tvořivého a muzikantsky přitažlivého pojetí hudební výchovy. Studenti absolvují např. kurzy: harmonie, dějiny hudby, základy sbormistrovství, nástrojová hra, hlasová výchova, hudební pedagogika, didaktika, hudební estetika, teorie umění, multimediální počítačové aplikace, populární hudba a další.

Při katedře pracuje smyčcový orchestr a pěvecké sbory s celouniverzitní působností.

 
 
Archivovaná verze z webu PdF