•  
   

Informace o předmětech „Vstupní test AJ/NJ/RJ – A2“ pro bakalářské studium

Povinně-volitelné předměty „CJV_AJA2(k) Vstupní test AJ – A2“, „CJV_NJA2(k) Vstupní test NJ – A2“ a „CJV_RJA2(k) Vstupní test RJ – A2“ představují prerekvizitu ke studiu povinně-volitelného cizího jazyka v rámci společného základu. Cílem vstupních testů je zajistit, aby všichni studenti zahájili studium jazyka na PedF s minimální požadovanou vstupní znalostí (úroveň A2), tj. aby byli schopni absolvovat výuku odborného a akademického jazyka na úrovni B1 dle CEFR (= Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Průměrný student dosáhne jazykové úrovně A2 za 2 roky pravidelného studia v rozsahu 2 až 3 hodiny výuky týdně.

ZÁPIS

Doporučený zápis Vstupního testu A2 pro prezenční studenty:
1. semestr (V případě velmi slabé znalosti je studentům doporučeno dosáhnout požadované úrovně a předmět Vstupní test A2 poprvé zapsat až ve 3. semestru.)  

Doporučený zápis navazujících povinně-volitelných předmětů:
2. semestr: povinně-volitelný předmět „AJ/NJ/RJ A“
3. semestr: povinně-volitelný předmět „AJ/NJ/RJ B“

Doporučený zápis Vstupního testu A2 pro kombinované studenty:
1. semestr (V případě velmi slabé znalosti je studentům doporučeno předmět Vstupní test A2 poprvé zapsat až ve 3. semestru.)  

Doporučený zápis navazujících povinně-volitelných předmětů:
2. semestr: povinně-volitelný předmět „AJ/NJ/RJ pro pedagogy/spec. pedagogy/soc.pedagogy“

ORGANIZACE

Vstupní testy A2 probíhají s roční periodicitou vždy v lednu.

Vyhlašují se tři termíny – 1. řádný, 2. řádný a opravný, 3. opravný.

Studenti mají povinnost se PŘIHLÁSIT NA ZKUŠEBNÍ TERMÍN prostřednictvím IS.MUNI (termíny jsou vyhlašovány v prosinci).

STRUKTURA TESTU

Poslech (cca 10b), čtení (cca 10b), gramatika a slovní zásoba (cca 20 b).
Celkem: 40 bodů.

Typ otázek: výběr z možností. 

HODNOCENÍ

Zápočet je udělen studentům, kteří získají alespoň 70% bodů (tj. 28 ze 40).

Výuka povinně-volitelného cizího jazyka na PdF i dalších fakultách MU probíhá na úrovních B1 v bakalářském studiu, resp. B2 v magisterském studiu (maturitní úroveň - B1+). Náplní výuky je odborný a akademický jazyk. Znalost jednoho cizího jazyka minimálně na úrovni B1, resp. B2 je jedním z klíčových pilířů PROFILU ABSOLVENTA MU, což znamená, že cizí jazyk má stejnou důležitost jako Vámi zvolený hlavní obor.

 

CVIČNÉ VSTUPNÍ TESTY A2:

Chcete-li si vyzkoušet Vstupní test A2 "nanečisto" (a otestovat tak svoji připravenost na úspěšné zvládnutí testu ve zkouškovém období), stačí kliknout na následující odkaz. (Můžete vyzkoušet všechny jazykové mutace - AJ, NJ, RJ. Testy lze skládat opakovaně a kdykoli během roku. Výsledek je pouze informační a nezapočítává se do hodnocení předmětu).

Angličtina:

https://is.muni.cz/auth/do/ped/kat/CJV/vstupnitesty/aj/Vstupni_test_A2_anglicky.qref

Němčina:

https://is.muni.cz/auth/do/ped/kat/CJV/vstupnitesty/nj/Vstupni_test_A2_Nemecky.qref

 Ruština:

https://is.muni.cz/auth/do/ped/kat/CJV/vstupnitesty/rj/Vstupni_test_A2_Rusky.qref

 
 
Archivovaná verze z webu PdF