•  
 
Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020

Bakalářské a magisterské (pětileté) programy

Studijní programy jsou určeny absolventům středních škol. Studium v bakalářském studijním programu předchází studiu navazujícímu magisterskému.

Startuje 1. 11. 2018, sběr přihlášek trvá do 28. 2. 2019 včetně.

Přejít na podrobnosti k tomuto přijímacímu řízení

Navazující magisterské programy

Navazující studijní programy jsou určeny absolventům bakalářských (nebo jiných magisterských) studií.

Startuje 1. 2. 2019 sběr přihlášek trvá do 30. 4. 2019 včetně.

Přejít na podrobnosti k tomuto přijímacímu řízení

Přijímací řízení do cizojazyčných programů (studenti jsou samoplátci)

V akademickém roce 2019/2020 nabídneme také programy s výukou v cizím jazyce. V souladu se zákonem o vysokých školách je studium zpoplatněno (2000 EUR za akademický rok). Sběr přihlášek ke studiu v cizojazyčných programech probíhá od 1. listopadu 2018 do 31. května 2019.

Přejít na podrobnosti k tomuto přijímacímu řízení

 
 
Archivovaná verze z webu PdF