•  
 
Výsledky přijímacího řízení

Informace k výsledkům přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení zveřejňujeme v elektronické přihlášce uchazeče. Výsledkem je míněn bodový zisk a souhrnná výše percentilu.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu

Stejně jako výsledky přijímacího řízení, tak i rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu najdou uchazeči ve své e-přihlášce. Úspěšní uchazeči jsou pozváni k zápisu do studia a rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží až po ověření splnění všech zákonem daných a děkanem vyhlášených podmínek pro přijetí.

Bakalářské programy a magisterský program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu bude importováno do e-přihlášek uchazečů nejpozději v den následující po dni neveřejného zasedání přijímací komise.

  • Datum zasedání komise 2019: středa 15. května

Navazující magisterské programy

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu bude importováno do e-přihlášek uchazečů nejpozději v den následující po dni neveřejného zasedání přijímací komise.

  • Datum zasedání komise 2019 (plán): středa 26. června (jednání a finální rozhodnutí odročeno, stanoven nový termín k pokračování zasedání komise)
  • Datum druhého zasedání přijímací komise 2019 (plán): úterý 2. července

Související odkazy

Zápis ke studiu

Každý úspěšný uchazeč si převezme originál rozhodnutí o přijetí ke studiu osobně na zápisu do studia.

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Uvažují-li neúspěšní uchazeči o podání odvolání proti nepřijetí ke studiu, nejdříve by si měli pečlivě přečíst důležité informace o procesu odvolacího řízení

 
 
Archivovaná verze z webu PdF