•  
 
Podmínky pro přijetí ke studiu

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu

Bakalářské a magisterské (pětileté) programy

Studijní programy jsou určeny absolventům středních škol. Studium v bakalářském studijním programu předchází studiu navazujícímu magisterskému.

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských (pětiletých) studijních programech na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity pro akademický rok 2019/2020

Navazující magisterské programy

Navazující studijní programy jsou určeny absolventům bakalářských (nebo jiných magisterských) studií.

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity pro akademický rok 2019/2020

 
 
Archivovaná verze z webu PdF