•  
 
Povinnost oznámení o ukončení studia na VZP a sociální úřad

Povinnost oznámení o ukončení studia na VZP a sociální úřad

Studium končí dnem, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část.

Ukončení studia oznámí absolvent Všeobecné zdravotní pojišťovně v místě svého bydliště nejpozději do konce měsíce, který následuje po měsíci, kdy vykonali poslední část státní závěrečné zkoušky. Tato doba se ještě považuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání a zdravotní pojištění je hrazeno státem. Ukončení studia absolventi prokáží předložením diplomu, popř. potvrzením o ukončení studia ze studijního oddělení.

Pokud absolvent pobírá sociální dávky, musí o ukončení studia informovat příslušný sociální úřad, a to do 8 dnů od ukončení studia. K tomuto účelu si vyžádá na studijním oddělení potvrzení o ukončení studia. Na sociální dávky má absolvent nárok i v měsíci, který následuje po měsíci, kdy ukončil studium.