•  
   

Kontakt – Katedra technické a informační výchovy

Katedra technické a informační výchovy

Adresa:

Katedra technické a informační výchovy PdF MU
Poříčí 31
Brno
603 00

Tel.: +420 549 49 6434
E-mail:
honigova@ped.muni.cz