•  
   

Kontakt – Institut výzkumu školního vzdělávání

Institut výzkumu školního vzdělávání

Adresa:

Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU
Poříčí 31
Brno
603 00

Tel.: +420 549 49 3135
E-mail:  IVSV@ped.muni.cz