•  
 
Organizační pokyny

Promoce

Organizační pokyny

  • Slavnostní promoce absolventů bakalářských, magisterských a navazujících studijních programů v prezenční i kombinované formě studia se tradičně konají v Auditoriu maximu Masarykovy univerzity (aula Právnické fakulty), Veveří 70, Brno.
  • Rozpisy jednotlivých skupin budou uvedeny zde na webových stránkách nejpozději 14 dnů před konáním aktu.
  • Zástupce každé promoční skupiny z prezenčního studia, který vystoupí na promoci s projevem studentů, kontaktuje s dostatečným předstihem studijní oddělení pro získání dalších informací.
  • K přípravě a nácviku slavnostního aktu se všichni dostaví nejméně 60 minut před stanoveným začátkem do chodby v mezipatře Právnické fakulty (vlevo od auly). Zde se rovněž zapíší do promoční knihy.
  • Průběh slavnostního aktu nelze rušit fotografováním a filmováním. Fotografie a videokazetu je možné objednat. Informace získáte před samotným začátkem promoce.
  • Prodej květin je zajištěn přímo v prostorách Právnické fakulty.
  • Případné další informace Vám poskytnou Vaše studijní referentky.

Těšíme se na setkání s Vámi při této slavnostní příležitosti!