•  
 

Ediční centrum

Ediční centrum zabezpečuje:

  • příjem rukopisu publikace
  • sazbu publikace
  • prostřednictvím Nakladatelství Masarykovy univerzity přidělení ISBN
  • dodaní podkladů do tiskárny
  • komunikace s Nakladatelstvím MU při vydávání časopisů PdF MU

Na podstranách naleznete:

 
 
Archivovaná verze z webu PdF