•  
 

Fakultní dětské centrum PiDi Muňátka

Poříčí 9, v suterénu (budova A, bývalá učebna 66, místnost -1002)

určeno pro zaměstnance fakulty

provoz od 8:00 do 17:00 

Ve zkouškovém období budou Pidi Muňata v provozu od 2.1. 2019, prosíme o brzké nahlášení z důvodů zkoušek studentek (hlídacích tet). 

možnost docházky max. 3 dny v týdnu, max. 4 hodiny/den, cena 1 vstupu 60,50 Kč vč. DPH

maximální počet dětí ve skupině je 10, věk dětí od 1 roku do 6 let

Telefon: 774 538 586 (mobilní linka přímo do centra)

E-mail: detskecentrum@ped.muni.cz 

O centru PiDi Muňátka

Dětské centrum je založeno na respektujícím a rodinném přístupu. Programová náplň je tvořena podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a dále inspirována montessori pedagogikou.

Spolu se studentkami Učitelství pro mateřské školy vytvoříme prostředí tak, aby dětem pomáhalo v maximálním rozvoji jejich vrozeného potenciálu a objevování. Rodiče budou s programem pravidelně seznamováni, aby se mohli připravit na zvědavost svých dětí a na překvapení, která jim přichystají.

Prostory (v suterénu budovy, bývalá knihovna) jsou útulné a diferencované do malých koutků.

Děti mají k dispozici tyto oblasti: praktický život pro rozvoj samostatnosti; smyslový materiál pro objevování, tříbení smyslů; čtecí koutek a poznávání přírody a světa.

Co poprvé s sebou?

svačinku, přezůvky, oblečení na ven dle počasí, náhradní oblečení (v případě pravidelné docházky možnost uložení v centru) a hlavně dobrou náladu.

Vše je dobré si podepsat.

Jak mohu své dítě přihlásit?

Přečtěte si provozní řád (.docx)

Vyplňte přihlášku (.docx)

Přihlašte svoje dítě na konkrétní den a čas (online aplikace Doodle)
Přihlašování

Jak je to s platbou?

Platba probíhá prostřednictvím Obchodního centra MU. Je potřeba si předem zakoupit balík 12 vstupů do centra v ceně 726 Kč vč. DPH. Po využítí všech zakoupených vstupů je nutné si balík zakoupit znovu.