•  
 
Historie fakulty v datech

Historie fakulty v datech

Historie pedagogické (dříve učitelské) fakulty je velmi pestrá. Níže naleznete nejvýznamnější události, které vývoj fakulty ovlivňovaly až do současnosti.

 • 2014    Slavnostní otevření novostavby Poříčí31a, Centra výzkumných institutů a doktorských studií (CVIDOS) a Ústřední knihovny PdF MU
 • 2005    Instalace sluneční elektrárny na budově Poříčí 31
 • 1995    Slavnostní otevření novostavby Poříčí 9/11, první budovy postavené pro fakultu
 • 1982    Promoce prvního čestného doktora fakulty – Olgy Danilovny Mitrofanové
 • 1977    Reforma studia – zavedena výuka učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů i pro střední školy
 • 1964    Obnovení Pedagogické fakulty
 • 1959    Přeměna Vyšší pedagogické školy na Pedagogický institut v Brně
 • 1953    Vyčlenění fakulty z rámce univerzity a její reorganizace na Vyšší pedagogickou školu v Brně
 • 1950    Zřízeno dálkové studium pro učitele v činné službě
 • 1948    Jmenováni první profesoři fakulty
 • 1946    Zřízena Pedagogická fakulta MU, prvním děkanem se stal František Trávníček
 • 1945    Vydán dekret prezidenta republiky o vzdělání učitelstva č. 132/1945 Sb.
 • 1918    O zřízení pedagogické (učitelské) fakulty poprvé jednáno v rámci přípravy zákona o Masarykově univerzitě

 
 
Archivovaná verze z webu PdF