•  
 

E-learning, elektronické zdroje

E-zdroje na Masarykově univerzitě

Na MU funguje portál elektronických informačních zdrojů, který je určen studentům a pracovníkům univerzity pro jejich akademickou potřebu. 

Najdete zde databáze multioborové zaměřeny na široké spektrum oblastí či specializované obsahující dokumenty o konkrétním oboru. 

Tyto databáze Vám mohou poskytnout plný text (plnotextové), bibliografické údaje dokumentu či případné také abstrakt (bibliografické, bibliograficko-abstraktové), sledované citační údaje (citační) či konkrétní údaje jako například výklad nějakého hesla či numerickou hodnotu (faktografické). 

Všechny významné zdroje včetně knihovního katalogu můžete současně a z jednoho místa prohledávat pomocí metavyhledávače EBSCO Discovery Service

Seminář Elektronické a informační zdroje – kde a jak začít 

Pro studenty i pracovníky PdF MU pořádá naše knihovna informačně vzdělávací semináře na téma e-zdrojů, který se koná cca dvakrát ročně a informujeme o něm hromadným e-mailem.

E-learning

Jednotlivé odkazy:

Virtuální knihovna

Virtuální knihovna Vám umožní číst, stahovat či tisknout hypertextové i jiné materiály.

Na PdF MU existují virtuální studovny na webových prezentacích pracovišť.

Výukové zdroje PdF MU:

Výukové zdroje mimo PdF MU:

Upozornění
Některé dokumenty budou možná vyžadovat autentizovaný přístup (výzva k přihlášení). Řiďte se pokyny pracoviště, kterému studovna patří a k autentizaci používejte údajů, které jste z tohoto pracoviště obdrželi.

Všechny publikované materiály jsou vlastnictvím autora a PdF MU. Smíte je používat pouze pro osobní a studijní potřeby a nesmíte je dále šířit ani publikovat. Pokud není uvedeno jinak, řiďte se platnými ustanoveními autorského zákona.

Tuto studovnu prohlížejte MS Internet Explorerem verze 6.0 nebo vyšším.

Za prezentace jednotlivých knihoven odpovídají po obsahové a formální stránce příslušné katedry.

Slovníky