•  
 
Solární elektrárna

Solární elektrárna

Solární energie je energií budoucnosti. Seznamte se se zajímavými informacemi o jedné z největších solárních elektráren v ČR instalované na střeše Pedagogické fakulty MU.

Informace o elektrárně

V dubnu roku 2005 byla na naší fakultě uvedena do ověřovacího provozu největší sluneční elektrárna v České republice s odhadovaným ročním výkonem 40 MWh. Řádný provoz byl zahájen v lednu roku 2006.

Fotovoltaický systém generuje elektrickou energii přímou přeměnou slunečního záření v solárním generátoru tvořeném fotovoltaickými panely a pomocí speciálních střídačů ji dodává do elektrické sítě v budově fakulty. Součástí systému je měření jeho základních parametrů v reálném čase, jejich vizualizace a možnost další analýzy.

Fotovoltaické panely jsou primárně určeny pro pedagogické účely – dlouhodobé získávání zkušeností studentů s připojením systému do vnitřní rozvodné sítě. Očekáváme, že jedním z nejvýznamnějších dopadů umístěného fotovoltaického systému na naší fakultě bude velké rozšíření povědomí o obnovitelných zdrojích energie přes budoucí učitele a jejich žáky na značnou část populace.


Denní graf výroby elektrické energie:Měsíční graf výroby elektrické energie:Roční graf výroby elektrické energie:Můžete se podívat na podrobnější online statistiky.
 
 
Archivovaná verze z webu PdF