•  
 

Spolupráce v rámci MU, s ostatními VŠ a institucemi

Fakulta spolupracuje v široké oblasti vědních oborů, zejména v oborech stěžejních pro zaměření fakulty, jako je pedagogika, speciální pedagogika, oborové didaktiky aj., s odbornou praxí, především formou pedagogických praxí studentů, organizováním různých typů celoživotního vzdělávání, ale také účastí učitelů z praxe na výzkumech jednotlivých kateder a účastí na konferencích.

 
 
Archivovaná verze z webu PdF