•  
 

Investice a opravy 2008–2014

Nejvýznamnější investice a opravy na PdF v období 2007–2015


Plánované investice v roce 2015

 • Poříčí 9/11 - zahájení rekonstrukce suterénních prostor po ÚK (investice RMU za spolufinancování PdF)
 • Poříčí 9/11 - rozšíření klimatizačních jednotek
 • Poříčí 7 - zatemnění uč. 15
 • Poříčí 7 - výměna střešní krytiny ze strany ulice Ypsilantiho
 • Poříčí 7 - základ pro Bránu vědění a její umístění, zpevněné stání pro kontejnery
 • Poříčí 31 - informační systém budovy
 • Poříčí 31 - rekonstrukce posilovny

Realizované investice a opravy v roce 2014

 • interiérové vybavení budovy CVIDOS (hrazeno z OP VaVpI)
 • informační systém budov CVIDOS a Poříčí 31
 • rekonstrukce uč. 20 na Poříčí 31 vč. interiérového vybavení (hrazeno z OP VaVpI)
 • rekonstrukce dvou kanalizačních přípojek budovy Poříčí 7
 • výměna střešní krytiny budovy Poříčí 7 z ul. Ypsilantiho (oprava RMU)
 • rekonstrukce posilovny Poříčí 31
 • opětovné postavení Brány vědění ve dvoře Poříčí 7
 • nové zastřešení přístřešku doběžiště hřiště Poříčí 31
 • prosklení respiria 5. NP budovy Poříčí 9/11
 • běžné udržovací a servisní práce v prostorách budov PdF MU (výmalby, nátěry, výměny podlahových krytin apod.)

Plánované investice v roce 2014

 • rekonstrukce suterénních prostor budovy Poříčí 9/11 po knihovně  (investice RMU)
 • nová lávka pro imobilní u vstupu do budovy Poříčí 31 (investice RMU)
 • zatemnění uč. 15 na Poříčí 7

Realizované investice a opravy v roce 2013

 • výstavba nového výtahu v budově ul. Ypsilantiho (investice RMU)
 • vybudování dvou WC pro imobilní na podestě u uč. 1 (investice RMU)
 • rekonstrukci stávajících WC v podlažích budovy Ypsilantiho (2. a 4. NP)
 • vybudování parkoviště pro 14 automobilů ve dvorním traktu budovy Poříčí 7 (hrazeno z OP VaVpI – součást stavby CVIDOS)
 • dokončení stavby Centra výzkumných institutů a doktorských studií Poříčí 31 (hrazeno z OP VaVpI)
 • rekonstrukce dvou kanalizačních přípojek v suterénu budovy Poříčí 31 (hrazeno z OP VaVpI – součást stavby CVIDOS)
 • rekonstrukce výtahu na Poříčí 31 (investice RMU)
 • oprava střešní izolace a atiky vč. klempířské konstrukce nad uč. 30 na Poříčí 31 (oprava RMU)
 • oprava střešní izolace v prostorách půdy Poříčí 7 (investice RMU)
 • běžné udržovací a servisní práce v prostorách budov PdF MU (výmalby, nátěry, výměny podlahových krytin, revize apod.)

Plán pro rok 2013

 • výstavba výtahu ul. Ypsilantiho (květen–září 2013, investice RMU)
 • vybudování dvou WC pro imobilní na podestě sousedící s uč. 1 (květen–září 2013, investice RMU)
 • rekonstrukci stávajících WC v podlažích budovy Ypsilantiho (2. a 4. NP)
 • demolice dvorního pavilonu Poříčí 7 (červenec 2013)
 • vybudování parkoviště pro 12 automobilů + 2 parkovací místa pro imobilní a nového veřejné osvětlení, provedení sadové úpravy v dvorním traktu Poříčí 7 (červenec–srpen 2013, vše hrazeno z projektu CVIDOS)
 • propojení stávající budovy Poříčí 31 s novostavbou CVIDOS spojovacím „krčkem“ v místě uč. 20, která následně dozná stavebních úprav (červenec 2013)
 • rekonstrukce dvou kanalizačních přípojek v suterénu budovy Poříčí 31 tzv. „bezvýkopovou metodou“  (začátek července)
 • rekonstrukce výtahu na Poříčí 31 – výměna motoru, lanovnic a lan (červenec–srpen 2013, investice RMU)
 • opravení střešní izolace a udělání atiky a klempířské konstrukce na Poříčí 31 nad uč. 30 (červenec–srpen 2013)
 • opravení střešní izolace v prostorách půdy Poříčí 7 (investice RMU)
 • ve dvoře Poříčí 7 opravení části zborcené kanalizační přípojky ve dvoře (investice RMU)
 • běžné udržovací a servisní práce v prostorách budov PdF MU (výmalby, nátěry, výměny podlahových krytin, revize apod.).

2012

opravy hrazené RMU

 • budova ul. Ypsilantiho – výměna střešních krytiny na střeše a vikýřích do dvora
 • Poříčí 31 – rekonstrukce střechy nad uč. 29 a posilovnou včetně výměny světlíků
 • Poříčí 31 – výměna oken v kancelářích ve 4. poschodí
 • Poříčí 31 – rekonstrukce WC pro imobilní v přízemí a 1. poschodí

opravy hrazené PdF

 • Poříčí 31 – úpravy suterénních prostor pro přestěhování KTV
 • Poříčí 9/11 – výměna ovládacích tabel dvou kabin výtahů s doplněním komunikátor s vrátnici a možností přesměrování na Pult centrální ochrany
 • Poříčí 9/11 – stavební úpravy respíria na seminární PC místnost (č. 65)
 • Poříčí 31 – doplnění hrotového systému proti nasedání holubů
 • Poříčí 31 – úprava povrchu pozemku ul. Nádvorní, výměna oplocení, nová vjezdová posuvná brána s komunikátory na vrátnici a doplnění kamer kamerového systému PdF
 • Poříčí 7 – stavební úpravy laboratoře a kancelářá KFCHaOV v 1. poschodí budovy a pracovny v suterénu budovy
 • Poříčí 7 – rekonstrukce WC ve 2., 3. a 4. poschodí

Hlavní investiční akcí na PdF MU je však zajištění výstavby nové šestipodlažní budovy CVIDOS na Poříčí 31, která má vlastní stránky zde.

2011

 • přístavba 2. křídla budovy Poříčí 7 (suterén – učebna KVV s vypalovací pecí; nové WC; přízemí – pracovny Katedry biologie; poschodí – pracovny Katedry Fyziky; v rámci této investiční akce je realizována také úprava kotelny včetně topného systému a klimatizace stávajících prostor uličních částí pracovišť a učeben Kateder biologie a fyziky
 • odstranění zavlhání schodiště Poříčí 9/11
 • oprava střechy tělocvičny Poříčí 31 včetně výměny skořepin světlíků
 • výměna protipožárního skla opláštění výtahu Poříčí 31
 • interiérové řešení vestibulu Poříčí 9/11 včetně výměny protipožárních dveří
 • rekonstrukce sprch, šaten a WC v suterénu u tělocvičny a ve 3. Poschodí Poříčí 31
 • nové bezpečnostní dveře na pokladně EO
 • klimatizace respiria 2. poschodí Poříčí 9/11
 • úprava prostor ve dvorním pavilonu Poříčí 7 na pracovny Katedry anglického jazyka a literatury a Edičního centra
 • výměna koberce ve studovně
 • výměna PVC na chodbě Katedry socialni pedagogiky a Katedry matematiky
 • probíhající rekonstrukce WC v přízemí a 1. poschodí Poříčí 7
 • rekonstrukce kanceláře Poříčí 31 po havárii vody
 • úprava chodby Poříčí 31 k Centru informačních technologií
 • úpravy prostor Poříčí 7 Katedry fyziky
 • Poříčí 7 Katedra výtvarné výchovy – grafická dílna, učebna, pracovna sítotisku, pracovna, úprava učebny 18b
 • nově upravené šatny u tělocvičny Ypsilantiho
 • rekonstruované pracovny Poříčí 7
 • rekonstruovaná učebna Katedry výtvarné výchovy
 • rekonstrukce šatny údržby
 • výměna koberců a rekonstrukce střešních oken ve všech podkrovních pracovnách Katedry historie Poříčí 9/11
 • rekonstrukce systému bleskosvodů Poříčí 31

2010   

 • zpracování projektové dokumentace a zajištění vydání stavebního povolení pro stavbu Centra výzkumných institutů a doktorských studií PdF na Poříčí 31
 • rekonstrukce kamerového systému na PdF
 • rekonstrukce učebny č. 1
 • rekonstrukce prostoru před Děkanátem a pokladnou
 • rekonstrukce a dovybavení některých kanceláří na Poříčí 7, 9/11 a 31 (Centrum informačních technologií, Centrum jazykového vzdělávání, Děkanát, Ekonomické oddělení, Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, Katedra českého jazyka, Katedra české literatury, Katedra francouzského jazyka a literatury, Katedra fyziky, Katedra geografie, Katedra hudební výchovy, Katedra matematiky, Katedra občanské výchovy, Katedra pedagogiky, Katedra primární pedagogiky, Katedra psychologie, Katedra speciální pedagogiky, Katedra výtvarné výchovy, Personální oddělení, Studijní oddělení, VaV)
 • úpravy obkladů fasády Poříčí 9/11 (kontrola obkladů, doplnění okenních parapetů, nerezových lišt u nadpraží – práce navazovaly na dříve doplněné chemické kotvy)
 • stavební úpravy dílen Katedry technické a informační výchovy na Poříčí 31
 • zajištění úprav bezbariérových přechodů z PdF MU k zastávce MHD

2009

 • přístavba křídla na nádvoří Poříčí 7 pro Studijní oddělení, Oddělení pro výzkum, vývoj a vnější vztahy a Katedru speciální pedagogiky
 • zpracování projektové dokumentace a zajištění vydání územního rozhodnutí pro stavbu Centra výzkumných institutů a doktorských studií PdF na Poříčí 31
 • rozšíření nářaďovny tělocvičny na Poříčí 31
 • stavební úpravy bufetu Poříčí 9/11
 • rozšíření a úpravy výjezdu na ul. Ypsilantiho vč. osazení zpětného zrcadla
 • zasklení recepce vestibulu Poříčí 9/11
 • rekonstrukce některých  kanceláří na Poříčí 7, 9/11 a 31 (Centrum informačních technologií, Katedra anglického jazyka, Katedra biologie – pracoviště Kejbaly, Katedra českého jazyka, Katedra fyziky, Katedra geografie, Katedra historie, Katedra hudební výchovy, Katedra chemie, Katedra matematiky, Katedra německého jazyka, Katedra občanské výchovy, Katedra psychologie, Katedra výtvarné výchovy)
 • nové nerezové schránky u podatelny
 • zastřešení světlíku na Poříčí 31

2008   

 • rekonstrukce učebny 50
 • vybudování recepce ve vestibulu Poříčí 9/11
 • zavedení přístupového a zabezpečovacího systému
 • rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů na Poříčí 31 – 2. část
 • výměna oken a venkovní úpravy pracoviště Katedry biologie na Vinohradech
 • zavedení ovládacího systému automatické regulace topení na Poříčí 31
 • rekonstrukce zasedací místnosti a kanceláře děkana
 • vybudování zkušebny dramatické výchovy v suterénu Poříčí 7
 • rozšíření parkoviště na Poříčí 7
 • přepažení respirií Poříčí 9
 • rekonstrukce učeben č. 2, č. 4, č. 5A, č. 6, č. 7, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 22, č. 23 A, č. 26, č. 31 a č. 32, č. 34, č. 35, č. 36, č. 38, č. 41, č. 42, č. 54, č. 55, č. 56, č. 57, č. 58, č. 59, č. 60, č. 61, č. 62, č. 63, č. 64, CPV – Centrum pedagogického výzkumu

2007

 • rekonstrukce hřiště PdF na Poříčí 31
 • rekonstrukce učeben č. 5, 21, 37, 43
 • rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů na Poříčí 31 – 1. část
 • oprava fasády a nátěr oken z ul. Ypsilantiho
 • klimatizace posluchárny č. 28
 • oprava rozvodů vytápění na Poříčí 31
 • oprava nádvorních komunikací na Poříčí 31
 • zavedení klíčového systému v budovách PdF
 • klimatizace servroven
 • vybavení uč. 22 a 24 výpočetní technikou
 • nákup digitálních varhan

Fotogalerie

2012

Popisky zleva doprava (po řádcích):
rekonstrukce střechy – Budova Ypsilantiho, rekonstruované prostory KTV2 Poříčí 31, rekonstruované prostory KTV2 Poříčí 31, rekonstruované prostory KTV2 Poříčí 31
výměna plastových oken ve 3. poschodí Poříčí 31, rekonstrukce WC ve 2., 3. a 4. poschodí Poříčí 7, rekonstrukce střechy a výměna světlíků Poříčí 31, seminární učebna č. 65 Poříčí 9

2011

Popisky zleva doprava (po řádcích):
interiérové řešení vestibulu Poříčí 9/11 včetně výměny protipožárních dveří, přístavba 2. křídla budovy Poříčí 7, oprava střechy tělocvičny Poříčí 31 včetně výměny skořepin světlíků
klimatizace respiria 2. poschodí Poříčí 9/11, rekonstrukce šaten v suterénu u tělocvičny a ve 3. Poschodí Poříčí 31, výměna koberce ve studovně, rekonstrukce systému bleskosvodů Poříčí 31

2010

Popisky zleva doprava (po řádcích):
oprava fasády Poříčí 9, rekonstrukce prostor před děkanátem a pokladny, učebna 1, učebna 1
katedra geografie, rekonstrukce chodby katedry výtvarné výchovy, dílny technické a informační výchovy, bezbarierový přechod

2009

Popisky zleva doprava (po řádcích):
přístavba Poříčí 7, recepce ve vestibulu, katedra výtvarné výchovy, sekretariát katedry výtvarné výchovy
kancelář IVŠV, katedra matematiky, katedra geografie, katedra geografie
katedra pedagogiky, katedra hudební výchovy, katedra technické a informační výchovy, nářadovna katedry tělesné výchovy

2008

Popisky zleva doprava (po řádcích):
učebna č. 50, učebna č. 50, zasedací místnost – děkanát, zasedací místnost – děkanát
recepce ve vestibulu, recepce ve vestibulu, respirium, IVŠV
učebna č. 5, učebna č. 34, učebna č. 38, učebna katedry biologie,
učebna č. 2, učebna č. 12, posluchárna č. 35, posluchárna č. 36
zkušena dramatické výchovy, chodba Poříčí 31, chodba Poříčí 31, učebna č. 55

2007

Popisky zleva doprava (po řádcích):
učebna č. 37, učebna č. 5, učebna č. 43, učebna č. 21

 
 
Archivovaná verze z webu PdF