•  
 

Spolupráce s ostatními vysokými školami a institucemi v zahraničí

Ze zahraničních vysokých škol spolupracovala či spolupracuje fakulta na základě smluv uzavřených MU nebo přímo mezi fakultami, např.:

Země Instituce
Bosna a HecegovinaUniverzitet u Sarajevu (Sarajevo)
FrancieAsociace pomoci postiženým v Remeši (Remeš)
ItálieThe University of Modena and Reggio Emilia (Modena)
Kuba Universidad de Oriente (Santiago de Cuba)
Německo Pädagogische Hochschule (Dresden)
Nizozemí Hogeschool van Utrecht (Utrecht)
Polsko University of Zielona Góra (Zielona Góra)
Portugalsko Instituto Politécnico de Leiria (Leiria)
Rakousko Pädagogische Hochschule Burgenland (Eisenstadt)
Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz (Linz)
Rusko Tomsk State University(Tomsk)
SlovenskoUniverzita Komenského v Bratislave (Bratislava)
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica)
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Nitra)
Prešovská univerzita v Prešove (Prešov)
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Trnava)
ŠpanělskoUniverzidad de Cádiz (Cádiz)
Universitat Autónoma de Barcelona (Bellaterra)
Ukrajina N. V. Karazin Kharkiv National University (Kharkov)
USA The Thomas Harriot College of Arts and Sciences, East Carolina University (East Carolina)
USA, Texas McLennan Community College (Waco)

Zahraniční spolupráce probíhá na úrovni akademických pracovníků také v rámci podpory z projektu Kariérní růst akademických pracovníků MU jako prostředek kvalitativního posílení výzkumu a vzdělávání, na úrovni podpory studentů formou stipendijního programu Prezentace výsledků tvůrčí činnosti a Podpora studijních pobytů.

Více o stipendijních programech naleznete zde.

Další spolupráce PdF MU se zahraničím vychází z různých projektů a programů:

  • ERASMUS
  • Leonardo da Vinci
  • Grundtvig
  • Comenius
  • Jean Monnet
  • CEEPUS
  • AKTION
PdF MU již několik let působí v Angole, kde vybudovala a dále rozvíjí sociálněpedagogické centrum. Tento projekt je podpořen MZV ČR.