•  
 
Knihovnické služby

Knihovnické služby

Přírůstky knihovních jednotek v ÚK PdF MU v letech 2007–2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
přírůstky knihovních jednotek 7 437 6 325 8 377 6 078 3 804 3 626 3 141 4 462

Počet titulů odebíraných periodik v ÚK PdF MU v letech 2007–2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
počet titulů odebíraných periodik229 235 249 237 209 213 198 173

Počet zaregistrovaných uživatelů ÚK PdF MU v letech 2007–2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
počet zaregistrovaných uživatelů* 14 571 16 495 18 715 6 836* 7 214 7 010 6 531 8 532

* nejsou odečteni neaktivní uživatelé
** v roce 2010 byli z databáze vymazáni neaktivní uživatelé, proto došlo k rapidnímu snížení; předešlé roky zahrnují jak aktivní, tak neaktivní čtenáře (např. studenty, kteří již ukončili studium)

Počet výpůjček v ÚK PdF MU v letech 2007–2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
počet výpůjček 101 162 96 966 90 923 97 475 110 392 106 213 95 937 96 622

Počet vzdělávacích a výchovných akcí pořádaných ÚK PdF MU pro uživatele v letech 2007–2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
vzdělávací a výchovné akce pro uživatele 78 90 120 95 106 21* 119,5 34*

* nejsou do vzdělávacích a výchovných akcí započítány individuální konzultace

Prostředky na nákup fondů ÚK PdF MU v letcch 2007–2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
prostředky na nákup fondů (v mil. Kč) 1,05 1,15 1,25 0,9 0,9 0,9 0,9 1,07
 
 
Archivovaná verze z webu PdF