•  
 
Personální oddělení

Personální oddělení

Personální oddělení Pedagogické fakulty zajišťuje:

 • komplexní výkon veškeré personální agendy v pracovněprávní oblasti dle ZP
 • realizaci výběrových řízení na uvolněná místa
 • správu agendy zahraničních osob a uvolněných pracovních míst vůči Úřadu práce
 • mzdové záležitosti – odměňování za práci včetně odměn z dohod
 • agendu nemocenského pojištění zaměstnanců MU
 • správu agendy dotovaného stravování zaměstnanců fakulty
 • poradenskou činnost pro zaměstnance v důchodových otázkách
 • zprostředkování informací o systému připojištění svým zaměstnancům
 • organizaci odborného rozvoje zaměstnanců (organizace školení, odborné praxe)
 • na základě žádostí občanů vyhotovení potvrzení z osobních spisů bývalých zaměstnanců
 • závodní preventivní lékařskou péči
 • koordinaci kontrolní činnosti a vlastní kontrolní činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • agendu evidence školních a pracovních úrazů včetně jednání o náhradě škod
 • vlastní kontrolní činnost na úseku požární ochrany včetně vedení příslušné dokumentace
 • zpracování statistických výkazů

Na podstranách naleznete: