•  
 
Sekretariát děkana

Sekretariát děkana

Sekretariát děkana Pedagogické fakulty MU vykonává tyto činnosti:

  • provádí organizační a administrativní práce související s výkonem funkce děkana,
  • zprostředkovává styk děkana se zaměstnanci a organizacemi rektorátu,
  • eviduje úkoly, sleduje jejich plnění a informuje o nich děkana nebo tajemnici a určené zaměstnance,
  • připravuje a svolává porady, vyhotovuje z nich zápisy a vypisuje úkoly,
  • vede evidenci uzavřených smluv s výjimkou smluv z obchodního styku,
  • organizuje návštěvy,
  • přejímá, předává, ukládá a eviduje organizační normy a jiné předpisy přidělené děkanovi nebo tajemnici, respektive vydávané děkanem nebo tajemnicí,
  • eviduje a koordinuje požadavky na používání zasedací místnosti děkanátu,
  • eviduje a koordinuje požadavky na používání razítek na celé Pedagogické fakultě MU,
  • přejímá, eviduje a předává korespondenci přidělenou děkanovi.

 
 
Archivovaná verze z webu PdF