•  
 
Nabídka zaměstnání na PdF MU

Nabídka zaměstnání MU, PdF

Aktuální volné pracovní pozice Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity:

Odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru geografie

Uzávěrka přihlášek:23. 6. 2022
Termín nástupu:01.09.2022

DĚKAN PEDAGOGICKÉ FAKULTY Masarykovy univerzity v Brně


vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa


ODBORNÝ ASISTENT / ODBORNÁ ASISTENTKA


se zaměřením na výuku v programech  Zeměpis se zaměřením na vzdělávání a Učitelství zeměpisu pro ZŠ


Pracoviště: Katedra geografie


Univerzita/Fakulta: Masarykova univerzita/Pedagogická fakulta 


Pracovní poměr:na dobu určitou (s možností prodloužení)


Výše úvazku: úvazek (1,0), tj. 40 h/týdně


Kategorie pozice: R2


Nástup: září 2022


Počet otevřených pozic: 1


Uzávěrka přihlášek do: 23. 6. 2022


 


Katedra geografie připravuje učitele zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ a podílí se na přípravě učitelů pro MŠ a pro 1. stupeň ZŠ pro předměty společného základu v návaznosti na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Její programy jsou zaměřeny na geografické a environmentální vzdělávání v teoretické i praktické rovině.


 


NÁPLŇ VAŠÍ PRÁCE


Asistent/ka nebo odborný/á asistent/ka vykoná činnosti spojené s pedagogickou i odbornou stránkou akademické profese:  


 • Vede ve výše uvedených programech  předměty týkající se fyzické geografie, podílí se v programech zaměřených na Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na výuce společného základu v předmětech zaměřených fyzickou geografii,
 • vede, oponuje a konzultuje bakalářské a diplomové práce studujících na KGe,
 • zapojuje se do mobilních aktivit pracoviště,
 • vede vlastní výzkumnou a badatelskou činnost nebo se podílí na výzkumných a odborných projektech kolegů a kolegyň na pracovišti. Výstupem této činnosti jsou pak odborné publikace (články v indexovaných odborných časopisech, kapitoly v odborných knihách vydávaných v uznávaných odborných nakladatelstvích apod.) i účast na odborných lokáních i mezinárodních fórech (konference a semináře),
 • odborný/á asistent/ka dále může být členem/kou komisí pro SZZ. 

 


NAŠE POŽADAVKY


Profesní vzdělání, kvalifikace a zkušenosti: (podmínkou)


 • Absolvent/ka magisterského studia v oblasti geografie,
 • ukončený doktorský studijní program (titul Ph.D.) v oblasti geografie, didaktiky geografie nebo pedagogiky,
 • aktivní znalost anglického jazyka (minimální úroveň B2),
 • schopnost vyučovat v českém jazyce (minimální úroveň C1 nebo rodilý mluvčí),
 • potenciál pro národní i mezinárodní odborné/výzkumné aktivity doložený seznamem publikační a odborné činnosti,
 • zkušenost s výukou na VŠ (výhodou),
 • zkušenost s výukou na základní škole, střední škole, popřípadě na vyšší odborné škole (výhodou).

Další znalosti a dovednosti: (podmínkou)  


 • Uživatelská znalost práce na PC: MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), pokročilá práce s GIS,
 • znalost bezpečné správy dat, informací a digitálního obsahu, schopnost spolupráce prostřednictvím digitálních technologií (MS Teams, ZOOM atd.),
 • flexibilita a ochota podílet se na rozvoji kvalitní pregraduální přípravy studentů,
 • dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, odpovědnost, schopnost přicházet s vlastními výzkumnými i pedagogickými projekty a inovacemi ve výuce.

NABÍZÍME VÁM


Zaměstnanecké benefity a služby


 • 8 týdnů dovolené (ročně),
 • stravování v menzách (příspěvek na stravování),
 • pružná pracovní doba, příspěvek na penzijní připojištění,
 • využití volného času: Multisport karta, posilovna v areálu fakulty.

Pracovní prostředí


 • Zaměstnání v prestižní instituci, která získala mezinárodní ocenění HR Excellence in Research Award,
 • skloubení vědy s výukovou činností,
 • kvalitně vybavené pracovní prostředí,
 • výhodné umístění fakulty v centru města.

Vzdělání a rozvoj


 • Kariérní rozvoj a růst, možnost přidělení mentora při nástupu,
 • vzdělávání, jazykové a jiné kurzy poskytované MU, využití knihoven MUNI,
 • možnost využití zahraničních pobytů a stáží, účast na konferencích.

JAK SE PŘIHLÁSIT?


Přihlaste se přes odkaz elektronické přihlášky do 23. 6. 2022 a zašlete požadované dokumenty:


 • Strukturovaný životopis ve formátu PDF (min. 1 A4),
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (bez notářského osvědčení),
 • strukturovaný seznam publikační a odborné činnosti (účast na konferencích, na výzkumu apod.) za posledních 5–10 let,

Po uplynutí termínu uzávěrky e-přihlášek obdržíte informaci o dalším postupu. V případě nejasností využijte FAQs nebo kontaktujte vedoucí/ho personálního oddělení PdF MU.


VÍCE INFORMACÍ:


Doložení požadovaných dokumentů při odeslání e-přihlášky


V případě nedodání dokumentů při odeslání e-přihlášky, může být uchazeč/ka maximálně jednou vyzván/a k jejich doložení k určitému datu. Pokud materiály nedodá do uplynutí tohoto termínu, nebude vpuštěn/a do dalšího kola výběrového řízení k výběrovému pohovoru.


Proces výběru a výběrová kritéria


1. doložení všech požadovaných dokumentů v e-přihlášce, 2. znalost českého jazyka slovem i písmem, 3. soulad profilu uchazeče/ky s požadavky na danou pozici.


Nediskriminační prohlášení


Na Pedagogické fakultě MU prosazujeme rovný přístup, šanci získat zaměstnání má každý/á uchazeč/ka bez ohledu na věk, pohlaví, sociální či jiné znevýhodnění. Výběrová řízení probíhají v souladu s Řádem výběrového řízení MU.


Informace o fakultě


Pedagogická fakulta, držitel prestižního mezinárodního ocenění HR Excellence in Research Award, je fakulta s relevantním výzkumným zaměřením založeným na interdisciplinaritě propojující výuku, vědecké bádání a společenskou angažovanost akademické sféry. Rozvíjí personální strategii, podporuje kariérní růst, slaďování pracovního a osobního života zaměstnaných osob a poskytuje pestrou škálu benefitů.Odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru geografie (úvazek 0,5)

Uzávěrka přihlášek:23. 6. 2022
Termín nástupu:01.09.2022

DĚKAN PEDAGOGICKÉ FAKULTY Masarykovy univerzity v Brně


vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa


ODBORNÝ ASISTENT / ODBORNÁ ASISTENTKA


se zaměřením na výuku Učitelství pro MŠ, 1. stupeň ZŠ


Pracoviště: Katedra geografie


Univerzita/Fakulta: Masarykova univerzita/Pedagogická fakulta 


Pracovní poměr:na dobu určitou (s možností prodloužení)


Výše úvazku: částečný úvazek (0,5), tj. 20 h/týdně


Kategorie pozice: R2


Nástup: září 2022


Počet otevřených pozic: 1


Uzávěrka přihlášek do: 23. 6. 2022


 


Katedra geografie připravuje učitele zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ a podílí se na přípravě učitelů pro MŠ a pro 1. stupeň ZŠ pro předměty společného základu v návaznosti na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět.  https://geografie.ped.muni.cz


 


NÁPLŇ VAŠÍ PRÁCE


Odborný/á asistent/ka vykonává činnosti spojenou s pedagogickou i výzkumnou stránkou akademické profese:  


 • Koordinuje na katedře geografie výuku v předmětech pro MŠ a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Podílí se ve výše uvedených programech na výuce v předmětech zaměřených na kartografii a geoinformační technologie, případně na výuce dalších předmětů v programech Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (bakalářský) nebo Učitelství zeměpisu pro ZŠ (navazující magisterský),
 • vede, oponuje a konzultuje bakalářské a diplomové práce studujících na KGe,
 • zapojuje se do mobilitních a popularizačních aktivit pracoviště,
 • vede vlastní výzkumnou činnost nebo se podílí na výzkumných a odborných projektech kolegů a kolegyň na pracovišti. Výstupem této činnosti jsou pak odborné publikace (články v indexovaných vědeckých časopisech, kapitoly v odborných knihách vydávaných v uznávaných odborných nakladatelstvích apod.), popularizační publikace, učebnice i účast na odborných lokáních i mezinárodních fórech (konference a semináře),
 • odborný/á asistent/ka dále může být členem/kou komisí pro SZZ. 

NAŠE POŽADAVKY


Profesní vzdělání, kvalifikace a zkušenosti: (podmínkou)


 • Absolvent/ka magisterského studia v oblasti geografie nebo učitelství zeměpisu,
 • ukončený doktorský studijní program (titul Ph.D.) v oblasti geografie, didaktiky geografie nebo pedagogiky,
 • aktivní znalost anglického jazyka (minimální úroveň B2),
 • schopnost vyučovat v českém jazyce (minimální úroveň C1 nebo rodilý mluvčí),
 • potenciál pro národní i mezinárodní odborné/výzkumné aktivity doložený seznamem publikační a odborné činnosti,
 • zkušenost s výukou na VŠ (výhodou),
 • zkušenost s výukou na základní škole, střední škole, popřípadě na vyšší odborné škole (výhodou),
 • zkušenost s tvorbou učebnic pro základní školy nebo střední školy (výhodou).

 


Další znalosti a dovednosti: (podmínkou)  


 • Uživatelská znalost práce na PC: MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), práce s GIT,
 • znalost bezpečné správy dat, informací a digitálního obsahu, schopnost spolupráce prostřednictvím digitálních technologií (MS Teams, ZOOM atd.),
 • flexibilita a ochota podílet se na rozvoji kvalitní pregraduální přípravy studentů,
 • dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, odpovědnost, schopnost přicházet s vlastními výzkumnými i pedagogickými projekty a inovacemi ve výuce.

NABÍZÍME VÁM


Zaměstnanecké benefity a služby


 • 8 týdnů dovolené (ročně),
 • stravování v menzách (příspěvek na stravování),
 • pružná pracovní doba, příspěvek na penzijní připojištění,
 • využití volného času: Multisport karta, posilovna v areálu fakulty.

Pracovní prostředí


 • Zaměstnání v prestižní instituci, která získala mezinárodní ocenění HR Excellence in Research Award,
 • skloubení vědy s výukovou činností,
 • kvalitně vybavené pracovní prostředí,
 • výhodné umístění fakulty v centru města.

Vzdělání a rozvoj


 • Kariérní rozvoj a růst, možnost přidělení mentora při nástupu,
 • vzdělávání, jazykové a jiné kurzy poskytované MU, využití knihoven MUNI,
 • možnost využití zahraničních pobytů a stáží, účast na konferencích.

JAK SE PŘIHLÁSIT?


Přihlaste se přes odkaz elektronické přihlášky do 23. 6. 2022 a zašlete požadované dokumenty:


 • Strukturovaný životopis ve formátu PDF (min. 1 str. A4),
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (bez notářského osvědčení),
 • strukturovaný seznam publikační a odborné činnosti (účast na konferencích, na výzkumu apod.) za posledních 5–10 let,

Po uplynutí termínu uzávěrky e-přihlášek obdržíte informaci o dalším postupu. V případě nejasností využijte FAQs nebo kontaktujte vedoucí/ho personálního oddělení PdF MU.


VÍCE INFORMACÍ:


Doložení požadovaných dokumentů při odeslání e-přihlášky


V případě nedodání dokumentů při odeslání e-přihlášky, může být uchazeč/ka maximálně jednou vyzván/a k jejich doložení k určitému datu. Pokud materiály nedodá do uplynutí tohoto termínu, nebude vpuštěn/a do dalšího kola výběrového řízení k výběrovému pohovoru.


Proces výběru a výběrová kritéria


1. doložení všech požadovaných dokumentů v e-přihlášce, 2. znalost českého jazyka slovem i písmem, 3. soulad profilu uchazeče/ky s požadavky na danou pozici.


Nediskriminační prohlášení


Na Pedagogické fakultě MU prosazujeme rovný přístup, šanci získat zaměstnání má každý/á uchazeč/ka bez ohledu na věk, pohlaví, sociální či jiné znevýhodnění. Výběrová řízení probíhají v souladu s Řádem výběrového řízení MU.


Informace o fakultě


Pedagogická fakulta, držitel prestižního mezinárodního ocenění HR Excellence in Research Award, je fakulta s relevantním výzkumným zaměřením založeným na interdisciplinaritě propojující výuku, vědecké bádání a společenskou angažovanost akademické sféry. Rozvíjí personální strategii, podporuje kariérní růst, slaďování pracovního a osobního života zaměstnaných osob a poskytuje pestrou škálu benefitů