•  
 
Nabídka zaměstnání na PdF MU

Nabídka zaměstnání MU, PdF

Aktuální volné pracovní pozice Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity:

Vedoucí Katedry pedagogiky

Uzávěrka přihlášek:18. 11. 2019
Termín nástupu:01.01.2020

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho Katedry pedagogiky


Požadavky:


 • akademická nebo vědecká hodnost (profesor, docent, Ph.D., respektive ekvivalent) v příslušném nebo příbuzném oboru,
 • předpoklady pro řídící práci a zkušenosti se zahraniční spoluprací a mezinárodními projekty,
 • odborné a osobnostní předpoklady pro rozvoj oboru a výzkumu,
 • pedagogická a vědecká praxe v příslušném oboru,
 • odpovídající pedagogická, publikační a tvůrčí činnost (včetně zahraničních aktivit),
 • pokročilá znalost akademické angličtiny, znalost dalšího jazyka výhodou.

Motivační dopis doložený životopisem včetně tvůrčí a projektové činnosti, doklady o dosaženém vzdělání (bez notářského ověření) a koncepci rozvoje pracoviště pro nadcházející funkční období (pedagogickou, výzkumnou, projektovou, personální a ekonomickou strategii rozvoje pracoviště včetně oblasti rozvoje internacionalizace) zasílejte do 18. 11. 2019 na email: kyselova@ped.muni.cz nebo formou e-přihlášky na adrese https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/50351Vedoucí katedry technické a informační výchovy

Uzávěrka přihlášek:18. 11. 2019
Termín nástupu:01.01.2020

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho Katedry technické a informační výchovy


Požadavky:


 • akademická nebo vědecká hodnost (profesor, docent, Ph.D., respektive ekvivalent) v příslušném nebo příbuzném oboru,
 • předpoklady pro řídící práci a zkušenosti se zahraniční spoluprací a mezinárodními projekty,
 • odborné a osobnostní předpoklady pro rozvoj oboru a výzkumu,
 • pedagogická a vědecká praxe v příslušném oboru,
 • odpovídající pedagogická, publikační a tvůrčí činnost (včetně zahraničních aktivit),
 • pokročilá znalost akademické angličtiny, znalost dalšího jazyka výhodou.

Motivační dopis doložený životopisem včetně tvůrčí a projektové činnosti, doklady o dosaženém vzdělání (bez notářského ověření) a koncepci rozvoje pracoviště pro nadcházející funkční období (pedagogickou, výzkumnou, projektovou, personální a ekonomickou strategii rozvoje pracoviště včetně oblasti rozvoje internacionalizace) zasílejte do 18. 11. 2019 na email: kyselova@ped.muni.cz nebo formou e-přihlášky na adrese https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/50334