•  
 

Kontakty, zaměstnanci, úřední hodiny

Pedagogická fakulta MU
Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů

Poříčí 9/11
603 00 BRNO

Ústředna:  +420 549 49 1111
Spojovatelka (vrátnice Poříčí 9/11): +420 549 49 1610
Identifikační číslo univerzity (pro všechny fakulty): 00216224

 Mgr. Hana Florková | referentka pro výzkum a vývoj 

Tel.: +420 549 49 3917 | E-mail: florkova@ped.muni.cz
úřední hodiny: pondělí – pátek 10.00–11.00, Poříčí 7, místnost 072

Zabezpečovaná agenda:

 • Doktorské studijní programy:

  • Pedagogika, obor Pedagogika
  • Pedagogika, obor Sociální pedagogika
  • Speciální pedagogika, obor Speciální pedagogika
  • Specializace v pedagogice, obor Výtvarná výchova
  • Specializace v pedagogice, obor Didaktika cizího jazyka
  • Specializace v pedagogice, obor Hudební teorie a pedagogika
 • Stipendijní programy:

  • Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu (pouze pro studenty 1- 3.,resp. 4. ročníku prezenční formy doktorského studia)
  • Podpora talentovaných prezenčních doktorandů
 • Oborové rady
 • Přijímací řízení do doktorských studijních programů