•  
 

Prováděcí předpis

Organizace a průběh rigorózního řízení se řídí Směrnicí děkana PdF MU č. 6 / 2019   

 
 
Archivovaná verze z webu PdF