•  
 
Archiv závěrečných prací

Archiv závěrečných prací

Upozornění

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2006 je uchazeč o rigorózní řízení podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,  povinen  vkládat ještě před obhajobou rigorózní práci do archivu závěrečných prací IS MU.

Archiv závěrečné práce vyplní uchazeči až po podání přihlášky, jakmile oddělení zavede přihlášku k rigoroznímu řízení do Informačního systému MU.

Přístup

viz. článek 3 Směrnice děkana PdF MU č. 6 / 2019   

 
 
Archivovaná verze z webu PdF