•  
 

Státní doktorské zkoušky

Obecné informace o Státní doktorské zkoušce

 • Musím se přihlašovat k státní závěrečné zkoušce (dále SDZ) ?
  Ano k SDZ se musíte přihlásit. Formuláře najdete na webu PdF v části Formuláře ke stažení
 • Komu odevzdávám přihlášku ke SDZ?
  Přihlášku (včetně všech příloh) odevzdávávejte v úředních hodinách na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů Mgr. Haně Florkové nebo Ing. Kateřině Kunovské, nebo ji můžete zaslat poštou na adresu Oddělení vědy, výzkumu a vnjších vztahů.
 • Nemohu se dostavit na SDZ, musím se omlouvat?
  Ano, pokud se přihlášený student řádně neomluví do pěti dnů na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů u své studijní referentky, tak je hodnocen stupněm nevyhovující.
 • U SZZ jsem neuspěl, kdy bude vypsán opravný termín?

  Neprospěl-li student u SDZ, může ji opakovat nejvýše jednou (v termínu, který stanoví děkan na návrh oborové rady tak, aby proběhl nejpozději do konce následujícího semestru). Nedostaví-li se student k SDZ ve stanoveném termínu a neomluví-li přijatelně svou neúčast do pěti pracovních dnů po uplynutí termínu, je hodnocen stupněm ”nevyhovující”. Do termínu opakované SDZ může studentovi děkan přerušit studium (které se nezapočítává do celkové doby studia).