•  
 

  Žádosti

  • Můžu si požádat o uznání předmětů z jiného studia na Masarykově univerzitě?
   Ano, žádejte elektronicky v ISu. Odpovědi na další dotazy k uznávání předmětů najdete na samostatné stránce.
  • Můžu si požádat o uznání předmětů z jiné vysoké školy?
   Ano, formulář žádosti si stáhněte z webu s vzory formulářů.
  • Můžu si požádat o přerušení studia?
   Ano, žádejte elektronicky v ISu.
  • Můžu požádat o výjimku ze studijního řádu?
   Ano, lze žádat o výjimku ze SZŘ. Otázkou pak je, zda bude výjimka udělena. V souladu s článkem 43 SZŘ děkan výjimku udělit MŮŽE. Kladné vyřízení požadavku tedy není nárokové. Ve skutečnosti jménem děkana rozhoduje pověřený proděkan. Ten zkoumá důvody v žádosti uvedené. Ve věci řízení o udělení výjimky ze SZŘ je vydáno Usnesení bez možnosti odvolání. Neexistuje opravný prostředek, usnesení je konečné.
  • Kdy můžu požádat o výjimku ze studijního řádu?
   Neexistuje žádné časové omezení. Obecně platí, že je nanejvýš důležité předcházet vzniku situací, kdy nic jiného než pokus požádat o udělení výjimky nezbývá.
  • Jak žádost podat?
   Některé žádosti je možné podat elektronicky prostřednictvím ISu, jiné je nutno donést/zaslat poštou na studijní oddělení v tištěné podobě. Více na stránce s formuláři a odkazy do Úřadovny ISu.
  • Můžu se proti usnesení o neudělení výjimky ze studijního řádu odvolat?
   Ne, odvolání není možné, usnesení je konečné. Doručená odvolání jsou zcela bezpředmětná.
  • Můžu požádat o ukončení svého studia?
   Zákon o vysokých školách zná "oznámení o zanechání studia". Tedy ano, můžete svého studia z vlastní vůle zanechat. Den nabytí právní moci rozhodnutí o ukončení studia na základě oznámení studenta je den doručení takového oznámení fakultě. Oznámení o zanechání studia lze podat elektronicky prostřednictvím ISu.
   
   
  Archivovaná verze z webu PdF